تهیه نسخه PDF

جهت دریافت نسخه PDF لازم است این صفحه را در مرورگر کروم باز کرده و با استفاده از دکمه‌های ترکیبی ctrl + P وارد صفحه پرینت شده سپس از قسمت Destination گزینه Save as PDF را انتخاب کنید.

دفترچه سرفصل‌ها
(تاریخ ایجاد دفترچه: 1398/2/3)
موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد ولایت‌مدار 2 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
5 109 فلسفه‌ی سیاسی دکترین ذبیح الله 02:17:46
Beowulf (2007)
6 110 امنیت سیاسی 01:32:04
7 200 مهندسی سیاسی (1) 02:05:21
8 328 مهندسی سیاسی (2) 01:55:54
9 330 مهندسی سیاسی (3) 02:30:07
10 332 مهندسی سیاسی (4) 01:35:33
11 437 مهندسی سیاسی(5) - جمهوری یازدهم (1) 01:37:19
12 439 مهندسی سیاسی(6) - جمهوری یازدهم (2) 01:44:52
13 441 مهندسی سیاسی (7) - حزب داووس 01:56:12
14 482 مهندسی سیاسی (8) - نظام های تک‌حزبی یا چندحزبی 01:28:45
15 622 مهندسی سیاسی (9) - تئوری چهارم سیاست الکساندر دوگین
16 623 مهندسی سیاسی (10) - هژمونی ساختاری
17 671 مهندسی سیاسی (11) - واگرایی - ریوزیونیسم و نرمالیسم من ریویزیونیستم، پس هستم - دانشگاه تهران 1393/03/03
18 681 حکمت مرصاد
19 693 مهندسی سیاسی (۱۲) - جمهوری دوازدهم کتاب «مهندسی سیاسی - انقلاب اسلامی 1357-1396»
20 697 مهندسی سیاسی (۱۳) - پورنوکراسی و توهم بال‌های ایکاروس سوره فرقان آیات 1-5
21 743 مهندسي سياسي (14) - جمهوری دهم و فتنه
22 745 مهندسی سیاسی (15) - نسبت امید، آرمان و اقتدار سیاسی
* مباحث ادامه دارد.