تهیه نسخه PDF

جهت دریافت نسخه PDF لازم است این صفحه را در مرورگر کروم باز کرده و با استفاده از دکمه‌های ترکیبی ctrl + P وارد صفحه پرینت شده سپس از قسمت Destination گزینه Save as PDF را انتخاب کنید.

دفترچه سرفصل‌ها
(تاریخ ایجاد دفترچه: 1397/12/1)
موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد تاریخ‌مدار 1 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 13 پارادایم تطبیقی (1) - انتقال‌شناسی 01:40:23
2 14 پارادایم تطبیقی (2) - سوپر پارادایم امانیسم 01:34:20
3 15 پارادایم تطبیقی (3) - استعلاء‌شناسی 01:43:43
4 16 پارادایم تطبیقی (4) - ابَروادی خداگرایی 01:06:27
5 17 انتقال‌شناسی اقتصادی، اجتماعی و نظامی در غرب 01:34:18
6 19 درآمدی بر دکترین توسعه، رشد و تعالی 01:44:46
7 20 رویارویی جهان نور و ظلمت 00:39:01
8 24 عمق سیاست 01:08:48
9 189 روی‌کرد تاریخ‌مدار (1) 01:54:42
10 190 روی‌کرد تاریخ‌مدار (2) 01:46:14
11 293 نظام‌سازی (2) - به سر عقل آمدن یک انقلاب! انعطاف یا انحراف؟ مسئله این است! 02:17:33
12 772 پارادایم‌شناسی دهه‌های انقلاب اسلامی (3)
* مباحث ادامه دارد.