تهیه نسخه PDF

جهت دریافت نسخه PDF لازم است این صفحه را در مرورگر کروم باز کرده و با استفاده از دکمه‌های ترکیبی ctrl + P وارد صفحه پرینت شده سپس از قسمت Destination گزینه Save as PDF را انتخاب کنید.

دفترچه سرفصل‌ها
(تاریخ ایجاد دفترچه: 1403/4/25)
موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد اجتماع‌مدار 1 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 114 فلسفه‌ی اجتماعی 01:52:59
2 48 درآمدی بر جامعه‌سازی 01:51:49
3 49 روند طرح‌ریزی جامعه 01:17:48
3 1037 سیویلایزشن در ایستگاه ششم ارائه‌ی جناب آقای علی رهجو بازی «تمدن 6»
4 63 جامعه‌ی بیولوژیکی (1) 01:19:52
5 195 روی‌کرد اجتماع‌مدار (1) 01:43:13
6 196 روی‌کرد اجتماع‌مدار (2) 01:37:24
7 115 امنیت اجتماعی 01:07:11
* مباحث ادامه دارد.