تهیه نسخه PDF

جهت دریافت نسخه PDF لازم است این صفحه را در مرورگر کروم باز کرده و با استفاده از دکمه‌های ترکیبی ctrl + P وارد صفحه پرینت شده سپس از قسمت Destination گزینه Save as PDF را انتخاب کنید.

دفترچه سرفصل‌ها
(تاریخ ایجاد دفترچه: 1399/1/15)
موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل شورش علیه طمع 0 واحد
هدف

  • آشنایی اندیشه‌ورزان دکترینولوژی با مباحث تطبیقی:
    • فلسفه اقتصاد - حکمت بیع - کدآمایی
    • الگوهای معیشت غربی، اسلامی و ایرانی
    • تفکر استراتژیک اقتصادی
    • دکترین‌های تطبیقی اقتصادی 


ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
87 792 ارث مستضعفین
88 793 افول دلار
89 794 بازار کرامت (1)
90 795 بازار کرامت (2)
91 796 جنبش مقاومت مالی (وقتی که هنوز FATF نبود)
* مباحث ادامه دارد.موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
شورش علیه طمع
سرفصل انقلاب‌های اکونومی 2 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 592 من اقتصادم! اقتصاد حباب 02:25:00
2 594 خوف؛ دغدغه‌ی رفع مخاطره
3 596 از تأمین اجتماعی تا مدیریت مشاع ریسک
4 597 تراز منفی صادرات و واردات انقلاب 01:00:54
The Rainmaker (1997)
5 598 در آرواره‌های کوسه‌های آب آلوده 02:37:00
The Rainmaker (1997)
6 599 دموکراسی تملک املاک (1)
7 600 دموکراسی تملک املاک (2)
8 602 دموکراسی تملک املاک (3)
9 604 کابوس آمریکایی
10 605 انقلاب های اکونومی (12)
11 609 کارگزاران امپریالیسم بانکی و جنایت‌کاران اقتصادی فرياد زير آب (1356)
12 612 پول‌سازی با فرمول اختیار در جعبه سیاه
13 614 چی‌مریکا
14 616 داروینیسم مالی (1) (از انقلاب تا تطور) 01:46:00
15 618 داروینیسم مالی (2) (از انقلاب تا تطور) 01:56:00
National Geographic- Colliding Continents (2006)
16 620 فلسفه‌ی پول و دکترین قیمت
The Deer Hunter (1978)
18 625 سواد مالی
19 626 پارادایم جدایی اقتصاد از دین
The Big Short (2015)
20 627 سینرژی انقلاب‌های اکونومی
(2015) The Big Short
24 793 افول دلار
* مباحث ادامه دارد.موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
شورش علیه طمع
سرفصل جنگ ارزی 2 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 589 مقدمات جنگ ارزی نوین
2 590 عصر جنگ آربیتراژی
3 582 جنگ جهانی بشر با خدا (1) 01:58:38
4 583 جنگ جهانی بشر با خدا (2) 01:24:35
5 584 جنگ جهانی بشر با خدا (3) 01:53:07
6 585 راستی‌آزمایی ادعای ریکاردز
7 587 از روسیه با نفرت 02:26:59
Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
8 588 جنگ ارزی GDP پایه
9 628 جنگ جهانی ارزی یکم قرن بیستم (1)
The Fabric of the Cosmos: The Illusion of Time (2011)
10 631 جنگ جهانی ارزی یکم قرن بیستم (2) 01:53:03
11 633 جنگ جهانی ارزی دوم قرن بیستم (1) - دیکتاتوری دلار
12 634 جنگ جهانی ارزی دوم قرن بیستم (2) - عصر امپراتوری دلار
13 637 جنگ جهانی ارزی دوم قرن بیستم (3) - دکترین نیکسون-کیسینجر
14 639 جنگ جهانی ارزی دوم قرن بیستم (4) - آغاز عصر دیکتاتوری دلار
15 643 جنگ جهانی ارزی سوم (1) - رؤیای چینی (1) 01:34:00
16 655 جنگ جهانی ارزی سوم (2) - رؤیای چینی (2) 01:46:00 کلیپ سخنرانی جیمز ریکاردز در اندیشکده کارنگی
17 672 جنگ جهانی ارزی سوم (3) - رؤیای چینی (3) کتاب «جنگ ارزی» جیمز ریکاردز
18 674 جنگ جهانی ارزی سوم (4) - پول داغ جنگ هر سه جبهه (1) کتاب «جنگ ارزی» جیمز ریکاردز
18 796 جنبش مقاومت مالی (وقتی که هنوز FATF نبود)
19 676 جنگ جهانی ارزی سوم (5) - پول داغ جنگ هر سه جبهه (2) کتاب «جنگ ارزی» جیمز ریکاردز
* مباحث ادامه دارد.موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
شورش علیه طمع
سرفصل انقلاب‌های بیع 1 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 359 برکت و انفاق 01:58:12
Heat (1995)
2 368 رزق و برکت 02:03:42
3 792 ارث مستضعفین
4 794 بازار کرامت (1)
5 390 مقاومت اقتصادی 02:23:38
6 468 طراحی عملیات جنگ اقتصادی 02:37:56
6 795 بازار کرامت (2)
7 481 دکترین بیعت 02:39:46
8 490 زکات 01:29:36
9 492 وزارت زکات (1) 02:20:35
10 495 وزارت زکات (2) 00:52:23
11 649 ابر انقلاب بهاء 01:06:00
12 669 مقابله با جادوی پولی و مالی
13 671 بیعت و اجرت (آقای ریال) كتاب جنگ ارزی جيمز ريكاردز
* مباحث ادامه دارد.