تهیه نسخه PDF

جهت دریافت نسخه PDF لازم است این صفحه را در مرورگر کروم باز کرده و با استفاده از دکمه‌های ترکیبی ctrl + P وارد صفحه پرینت شده سپس از قسمت Destination گزینه Save as PDF را انتخاب کنید.

دفترچه سرفصل‌ها
(تاریخ ایجاد دفترچه: 1399/1/15)
موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
شورش علیه طمع
سرفصل انقلاب‌های بیع 1 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 359 برکت و انفاق 01:58:12
Heat (1995)
2 368 رزق و برکت 02:03:42
3 792 ارث مستضعفین
4 794 بازار کرامت (1)
5 390 مقاومت اقتصادی 02:23:38
6 468 طراحی عملیات جنگ اقتصادی 02:37:56
6 795 بازار کرامت (2)
7 481 دکترین بیعت 02:39:46
8 490 زکات 01:29:36
9 492 وزارت زکات (1) 02:20:35
10 495 وزارت زکات (2) 00:52:23
11 649 ابر انقلاب بهاء 01:06:00
12 669 مقابله با جادوی پولی و مالی
13 671 بیعت و اجرت (آقای ریال) كتاب جنگ ارزی جيمز ريكاردز
* مباحث ادامه دارد.