تهیه نسخه PDF

جهت دریافت نسخه PDF لازم است این صفحه را در مرورگر کروم باز کرده و با استفاده از دکمه‌های ترکیبی ctrl + P وارد صفحه پرینت شده سپس از قسمت Destination گزینه Save as PDF را انتخاب کنید.

دفترچه سرفصل‌ها
(تاریخ ایجاد دفترچه: 1397/5/27)
موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
شورش علیه طمع
سرفصل انقلاب‌های بیع 1 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 359 برکت و انفاق 01:58:12
Heat (1995)
2 368 رزق و برکت 02:03:42
3 390 مقاومت اقتصادی 02:23:38
4 468 طراحی عملیات جنگ اقتصادی 02:37:55
5 481 دکترین بیعت 02:39:45
6 490 زکات 01:29:35
7 492 وزارت زکات (1) 02:20:35
8 495 وزارت زکات (2) 00:52:23
9 647 ابر انقلاب بهاء 01:06:00
10 667 مقابله با جادوی پولی و مالی
11 669 بیعت و اجرت (آقای ریال) كتاب جنگ ارزی جيمز ريكاردز
* مباحث ادامه دارد.