تهیه نسخه PDF

جهت دریافت نسخه PDF لازم است این صفحه را در مرورگر کروم باز کرده و با استفاده از دکمه‌های ترکیبی ctrl + P وارد صفحه پرینت شده سپس از قسمت Destination گزینه Save as PDF را انتخاب کنید.

دفترچه سرفصل‌ها
(تاریخ ایجاد دفترچه: 1398/2/3)
موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
دکترین اسلام
سرفصل دیرین‌شناسی فهم 3 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 403 ثنویت 01:41:10
2 448 دیرین‌شناسی فهم (2) 02:17:46
3 451 دیرین‌شناسی فهم (3) 01:57:26
4 457 ریشه‌شناسی 02:13:34
10 460 تثلیث توحیدی 02:20:45
11 570 تثلیث ضروری
12 491 متدولوژیسم 01:51:24
13 496 پارادایم‌های معرفت 01:29:16
14 511 مایه‌شناسی فهم 02:11:25
15 571 روند عبودیت
16 576 علم محض
17 580 جنود عقل و جهل 02:14:45
18 545 منطق (1) 01:26:47
19 548 منطق (2) - مطالعه‌ی موردی معروف و منکر
20 556 منطق جمع (1) - هگل (1)
21 559 منطق جنگ (1) - هراکلیتوس
22 579 منطق جنگ (2) - مولوی 01:23:50
23 591 منطق قبالا
24 608 نسبیت خیر و شر نزد انسان (منطق موسوی)
25 639 منطق توحیدی (1) - حرام و حلال (1)
26 641 منطق توحیدی (2) - حرام و حلال (2)
27 731 منطق توحیدی (3) - درجات حق و باطل
28 705 منطق الهی
29 640 وضع و میزان
32 387 جهان مقارن 03:11:23
Upside Down (2012)
* مباحث ادامه دارد.