تهیه نسخه PDF

جهت دریافت نسخه PDF لازم است این صفحه را در مرورگر کروم باز کرده و با استفاده از دکمه‌های ترکیبی ctrl + P وارد صفحه پرینت شده سپس از قسمت Destination گزینه Save as PDF را انتخاب کنید.

دفترچه سرفصل‌ها
(تاریخ ایجاد دفترچه: 1399/1/15)

کلبه کرامت
موضوع تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک یهود 1 واحد
هدف

 • آشنایی با تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک یهود
 • آشنایی با دکترین‌های عمومی یهود در تاریخ آن قوم
 • آشنایی با روند تأثیردکترین‌های یهود در تمدن‌های سه هزارساله‌ی گذشته‌ی غرب و شرق
 • آشنایی با طرح‌های استراتژیک صهیونیسم در جهان
 • آشنایی با طرح‌های استراتژیک رژیم صهیونیستی


ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 420 تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک یهود (1) 01:52:34
Kung Fo Panda (2) 2011
2 449 رؤیای ابراهیم(ع) 02:53:32
The Bible (Mini-Series 2013)
3 450 رؤیای سرزمین و حکومت 02:45:36
The Bible (Mini-Series 2013)
4 452 رؤیای معبد 03:04:32
The Bible (Mini-Series 2013)
5 501 دکترین کرشمه‌ی استر (1) 03:38:29
Esther and the King (1960)
6 502 دکترین کرشمه‌ی استر (2) 03:38:56
7 526 شاخه‌ی زیتون 03:24:50
(Noah (2014
8 558 اکسدوس
Exodus: Gods and Kings (2014)
9 833 رژیم صهیونیستی - یوم کیپور چوپان دروغ‌گو
10 834 رژیم صهیونیستی - عملیات خشم خدا
11 845 رژیم صهیونیستی - عملیات تاندر بولت
12 848 رژیم صهیونیستی - به هر یک از مقامات که نفوذ شد، او یک فرشته شده است
* مباحث ادامه دارد.موضوع تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب - غرب مدرن 0 واحد
هدف
 • آشنایی با تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب جدید: طرح‌های استراتژیک دوره‌ی پسارنسانس، پساوستفالیا، دوره مدرن، دکترین‌های مدرنیته و غرب جدید.

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
3 650 بریتانیا (14) ـ نفوذ برای فروپاشی (3) ـ نفوذ از حاشیه به متن 04:43:43
(Lawrence of Arabia (1962
5 757 بریتانیا (4) - آیا می‌توان سر خود را در دهان ببر نمود و سپس با او مذاکره کرد؟
6 759 بریتانیا (5) - روایت یک عقب‌نشینی عظیم
8 761 بریتانیا (6) - جنگ مهم‌تر از آن است که به دست سیاسیون سپرده شود.
9 765 بریتانیا (7) - آمریکا (6) - یورش به اروپا
10 839 آلمان (1) - بادر ماینهوف؛ ارتش سرخ آلمان
* مباحث ادامه دارد.موضوع تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک مسیحیت 0 واحد
هدف

 • آشنایی با تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک مسیحیت
 • آشنایی با نمونه‌های طرح‌های استراتژیک در تاریخ مسیحیت (عصر کلیسا - عصر مدرن)
 • آشنایی با نمونه‌های دکترین‌های عمومی مسیحیت در تاریخ آن
 • آشنایی با روند تاثیر دکترین‌های مسیحیت در تمدن غرب (در گذشته و حال) 


ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
6 824 قرون وسطی - گسل‌ها رو موقتاً ترمیم کنید
* مباحث ادامه دارد.موضوع تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک
تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک مسیحیت
سرفصل تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک مسیحیت عهد جدید 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 454 تعمید 01:38:37
The Bible (Mini-Series 2013)
2 455 تغییر دنیا 02:52:38
The Bible (Mini-Series 2013)
3 456 معبد شهوت قیافا 02:33:41
The Bible (Mini-Series 2013)
* مباحث ادامه دارد.موضوع تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک
تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک مسیحیت
سرفصل تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک مسیحیت مدرن 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 322 سناریوی دانیل 01:04:28
2 552 بالأخره خدای غرب مرده است یا نه!
God's Not Dead (2014)
* مباحث ادامه دارد.موضوع تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام 0 واحد
هدف
 • آشنایی اندیشه‌ورزان با تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام از ابتدای خلقت آدم(ع) تا کنون مبتنی بر دکترین‌های هر یک از کنش‌گران الهی یا ضد الهی این اعصار
 • تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام، سه بخش کلی دارد:
  • تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک انبیاء(ع)
  • تاریخ طرح‌ریزی ائمه(ع)
  • تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک زعما (به انضمام تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک انقلاب اسلامی)

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
17 95 جامعه‌ی نهضتی 01:34:10
18 217 جغرافیای نهضت موسوی 01:16:37
19 787 جنگ ناتمام (5) - موازی سازی (1)
20 788 جنگ ناتمام (6) - موازی سازی (2)
21 790 جنگ ناتمام (7) - موازی سازی (3) - دکترین مستعمراتی آنگلوساکسون‌ها
22 791 جنگ ناتمام (8) - موازی سازی (4) - وهابیت
* مباحث ادامه دارد.موضوع تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک
تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام
سرفصل تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک انبیاء(ع)‌ 2 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 297 دکترین ادیان ابراهیمی 02:14:07
1 601 شجره‌ی ملعونه 01:19:09
2 299 تاریخ جهان‌بینی‌ها 01:46:24
2 564 جنگ ناتمام (1)
3 305 دکترین مریم(س) 00:56:42
3 566 جنگ ناتمام (2) - ناکثین
4 309 دکترین ابلیس 01:20:01
4 574 جنگ ناتمام (3) - قاسطین 01:44:02
5 575 جنگ ناتمام (4) - مارقین 02:01:19
6 312 طرح عمومی استراتژیک انبیاء(ع) 01:10:34
7 314 دکترین ابراهیم(ع) و یوسف(ع) 01:40:24
9 316 نتیجه‌ی طرح استراتژیک 02:12:46
10 317 دکترین داوود(ع) 01:41:07
11 383 ‌دکترین ‌لقمان 01:35:18
12 410 دکترین ابراهیم‌(ع) و اسماعیل(ع) 01:10:38
13 413 دکترین یونس(ع) 01:49:59
Pinocchio (1940) Inception (2010)
* مباحث ادامه دارد.موضوع تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک
تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام
سرفصل تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک انقلاب اسلامی 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 569 لحظه‌هایی برای شدن (1) - پس از سی سال (1)
2 681 لحظه‌هایی برای شدن (2) - پس از سی سال (2) - «دیین بیین فو» را فراموش کن و اینک کربلای پنج کاظم فرامرزی
* مباحث ادامه دارد.موضوع تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک
تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک شرق
سرفصل تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک شرق جدید 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 692 تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک شرق (۱) - ژاپن (۱) - بیدار کردن غول خفته
* مباحث ادامه دارد.موضوع تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل تاریخ‌طرح‌ریزی استراتژیک انقلاب اسلامی 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
3 779 لحظه‌هایی برای شدن (3)‌ـ پس از سی سال (3)ـ وارثان حسین (ع)
4 780 لحظه‌هایی برای شدن (4) ـ دفاع متحرک یا رشد معادل با صفر
5 781 لحظه‌هایی برای شدن (5)‌ ـ صدام تنها نیست
6 782 خط تعلیق انقلاب
10 783 خط تعلیق انقلاب (2)
* مباحث ادامه دارد.موضوع تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل جنگ جهانی چهارم 5 واحد
هدف

 • آشنایی اندیشه‌‌ورزان دکترینولوژی با محورها و حیطه‌های جنگ جهانی چهارم در متن تقابل غرب با اسلام
 • جنگ جهانی چهارم، ضمیمه تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب است
 • جنگ جهانی چهارم توسط دومارانش (رئیس پیشین سرویس جاسوسی فرانسه)، الیوت کوهن و جیمز ولسی (رئیس پیشین سیا) مطرح شد 


ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 259 جهان 2012 - نقطه عطف جنگ جهانی چهارم 03:05:02
2 300 پیش به سوی 2012 حشاشین! 02:09:27
3 288 شاخ آفریقا 04:12:57
Black Hawk Down (2001)
4 396 لیبی 02:00:47 محسن اسلام زاده
5 422 عراق 02:03:46
6 430 افغانستان (1) 03:24:21 فرشتگان قصاب (1391) سهيل سليمي
7 488 آن مرد که می‌گفت «صنعت هولوکاست» آمد دكتر نورمن فين كنشتاين
8 505 آمریکا (1) - خودزنی تروریستی 02:31:51 آرت اوليوير
10 426 صهیونیست‌های مسلمان 02:17:57
11 424 ایران (1) - هنر یک استراتژیست (1) - چگونه پنجه عقاب شکست؟ 02:17:44
12 425 ایران (2)- هنر یک استراتژیست (2) - درس‌های عملیات پنجه عقاب 01:07:01
13 18 ایران (3) - دکترین آنفولانزای نیویورکی 02:03:26
300 (2006), One Night With the King (2006)
14 516 ایران (4) - دکترین آژاکس 02:46:03 قلاده هاي طلا (1390) ابوالقاسم طالبي
15 651 ایران (5) - زیرودِیز و عملیات نیتروزئوس 02:24:51
(Zero Days (2016
16 653 ایران (6) - اِستاکسنِتیزاسیون در عملیات نیتروزئوس 01:40:19
(Zero Days (2016
17 668 ایران (7) - هشت وجهی مجارستانی (1) - موازنه‌ی راست و دروغ بن‌مناشه
Profits of War, Ari Ben-Menashe
18 658 اسلام‌ستیزی به روش آمریکایی (1) - بپذیرید که اسلام نمی تواند! 01:09:01
Homeland (Series 2011) Season 2
19 659 اسلام‌ستیزی به روش آمریکایی (2) - هر آمریکایی که مسلمان شود، تروریست شده است
Homeland (Series 2011) Season 2
20 660 اسلام‌ستیزی به روش آمریکایی (3)
Homeland (Series 2011) Season 3 Episode 1-8
21 661 ایران‌ستیزی به روش آمریکایی (1) - به این دلیل باید به FATF بپیوندید (روسری تو توهین به پرسنل CIA است) 03:16:05
Homeland (Series 2011) Season 3 Episode 9-12
22 662 ایران‌ستیزی به روش آمریکایی (2) - سپاه‌چِنچ از مسیر دروازه غار 03:14:56
Homeland (Series 2011) Season 3, Episode 9-12
24 664 اسلام‌ستیزی به روش آمریکایی (4) - جمهوری تروریستی پاکستان و بن‌بست افغانستان
Homeland (Series 2011) Season 5
25 665 قرآن‌ستیزی به روش آمریکایی
Homeland(Series 2011-) Season 5
26 378 عکس یادگاری با شیطان - بررسی دکترین شیطان 02:49:08
Legion (2010)
26 667 چگونه به ایران نفوذ کنیم؟ (1) - درس یکم: به روش مذاکره‌گری یک غدار
Profits of War, Ari Ben Menashe
28 684 ایران (8) - ترمینال غرب ترمینال غرب (۱۳۹۵) قربانعلی طاهرفر حامد باروت نژاد
29 698 ایران‌ستیزی به روش آمریکایی (۳) - عملیات ساین‌پوست
(-Homeland (Series 2011 Season 6
29 700 آمریکا (۴) - چگونه آن‌ها مانند ما بشوند؟ سخنرانی توماس بارنت در دانشگاه دفاع ملی آمریکا
31 706 سوریه (۱) - قطعه‌ی مهم پازل شعبان پور
32 708 سوریه (2) - آوردگاه نبرد خیر و شر
33 712 آفریقا (2) - مردم‌نگاری در شاخ آفریقا
34 725 آمریکا (5) داریوش سجادی
34 743 افغانستان (2) - تنها در میان طالبان
35 797 پاکستان (1) - فرزند امام
36 798 پاکستان (2) - ابوذرها نمی‌میرند
37 799 شبه قاره هند (1) - پیامد فقر و جهل؛ خواب
38 815 هایپر نرمالیزاسیون چپ‌ها
39 817 هایپر نرمالیزاسیون راست‌ها
40 822 ایران‌ستیزی به روش آمریکایی (4) - رژیم‌چنج از راه سپاه چنج (2)
41 825 آمریکا (7) - دیوی با کلاه سفید
42 826 آمریکا (8) - گالاکتس، بلعنده‌ی جهان
43 827 آمریکا (9) - سقوط اخلاقی امپراتوری
* مباحث ادامه دارد.موضوع تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل ضمیمه جنگ جهانی چهارم 1 واحد
هدف

 • آشنايي دانشجويان دكترينولوژي با روند عرصه سازي رسانه هاي آمريكا براي جهت دهي به افكار عمومي مردم آن كشور در حيطه جامعه شناسي. (سريال تلويزيوني 24 ، نمونه ي يك سريال استراتژيك موفق در حوزه ي نسبت شناسي هنر و رسانه با قدرت سياسي و احزاب در كشور آمريكا ست.)
 • آگاهي دانشجويان از بهره گيري ظرفيت مدياكراسي در دكترين دموكراسي آمريكايي.


ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 148 سریال 24 (1) 00:48:23
24 (Series 2001–2010)
2 149 سریال 24 (2) 01:14:17
24 (Series 2001–2010)
3 153 سریال 24 (3) - فصل یکم 02:24:01
24 (Series 2001–2010)
4 155 سریال 24 (4) - فصل دوم (1) - جهان در خطر - کمیسیون منع اشاعه‌ی WMD در کنگره آمریکا 01:17:24
24 (Series 2001–2010)
5 157 سریال 24 (5) - فصل دوم (2) 02:04:58
24 (Series 2001–2010)
6 159 سریال 24 (6) - فصل سوم 01:42:46
24 (Series 2001–2010)
7 161 سریال 24 (7) - فصل چهارم 04:16:03
24 (Series 2001–2010)
8 163 سریال 24 (8) - فصل پنجم 02:00:47
24 (Series 2001–2010)
9 165 سریال 24 (9) - فصل ششم 02:34:15
24 (Series 2001–2010)
11 693 معاهده‌ی نافرجام (1) 01:35:28
12 695 اکنون فرآیند آشتی به پایان رسیده است
24 (Series 2001–2010) - Season 8
12 694 معاهده‌ی نافرجام (2) 02:56:55
24 (Series 2001–2010) - Season 8
* مباحث ادامه دارد.موضوع تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک
تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب
سرفصل غرب کهن 1 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 298 شجره‌ی خبیثه 00:57:39
2 311 ‌یونان (1) ـ جهان ‌هومر (1) ـ کتاب مقدس غرب 01:56:46
3 419 ‌‌یونان (2) ـ جهان هومر (2) ـ از ‌عرش ‌تا معبد ‌دلفی 01:24:24
4 503 ‌‌یونان (3) ـ جهان هومر (3)‌ ـ دکترین کرشمه‌ی هلن 03:08:03
Troy (2004)
4 504 ‌یونان (4) ـ جهان هومر (4) ـ دکترین اسب تروا (دکترین ادیسه) 02:03:08
(Troy (2004
6 507 ‌یونان (5) ـ افسانه‌ی ماراتن 02:00:00
(The 300 Spartans (1962
7 508 ‌یونان (6) ـ افسانه‌ی ترموپیل (1) 02:52:00 (2006) 300
8 509 ‌یونان (7) ـ افسانه‌ی ترموپیل (2) 03:04:57
300: Rise of an Empire (2014)
9 510 ‌یونان (8) ـ افسانه‌ی سالامیس 02:17:50
Rise of an Empire : 300 (2014)
* مباحث ادامه دارد.موضوع تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک
تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب
سرفصل رنسانس 1 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 722 خیزش انقلابیون از گیتوها
Medici: Masters of Florence Series 2016 – Season 1- Episode 1
2 723 خیزش سرمایه (کاپیتالیسم اولیه)
Medici: Masters of Florence Series 2016 – Season 1- Episode 2
3 724 طاعون، میراث یک خانواده - رویای مدیچی (جامعه‌سازی حول محور نهاد بانک)
Medici: Masters of Florence Series 2016 – Season 1- Episode 3
4 726 فلورانس، محور نظم نوین دنیا
Medici: Masters of Florence Series 2016 – Season 1- Episode 4
5 727 شهروند وفادار و عنصر مطلوب
Medici: Masters of Florence Series 2016 – Season 3- Episode 5
6 729 فلورانس آوردگاه ارتجاع تمدنی
Medici: Masters of Florence Series 2016 – Season 1- Episode 6
7 730 اکونومی شرک
Medici: Masters of Florence Series 2016 – Season 1- Episode 6
8 731 تطهیر
Medici: Masters of Florence Series 2016 – Season 1- Episode 7
9 732 تسخیر
Medici: Masters of Florence Series 2016 -Season 1- Episode 8
* مباحث ادامه دارد.موضوع تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک
تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب
سرفصل غرب مدرن 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
11 846 آمریکا - پنهان‌سالاری و پانسیونیزاسیون کشورها
12 646 بریتانیا (12) ـ نفوذ برای فروپاشی (1) ـ نفوذ در عصر دریا
(Queen of the Desert (2015
13 647 بریتانیا (13) ـ نفوذ برای فروپاشی (2) ـ جاسوسه‌ای در صحرا
(Queen of the Desert (2015
16 666 بریتانیا (16) ـ نفوذ برای فروپاشی (5) ـ عملیات پونگو
Eastern Approaches،Sir Fitzroy Maclean
21 691 آمریکا (۳) - جنگی که آمریکا را تغییر داد
(Pearl Harbor (2001
22 593 فرانسه (1) ـ شهاب 1812 (ناپلئون را فقط ناپلئون می‌تواند نابود کند)
1812. Napoleonic Wars in Russia - Episode 1 (2012)
* مباحث ادامه دارد.موضوع تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک ایران 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 841 راه رفتن کلاغ به سبک کبک
2 843 دخمه‌های تیمی
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد وخامت‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 45 مدیریت بحران 01:11:09
2 46 هدایت آرامش 00:56:30
3 47 مکعب مدیریت بحران 01:27:32
4 204 انطباق مدیریت بحران و هدایت آرامش 02:01:51
7 615 هدایت در فتنه (1) - سراج منیر 01:35:30
8 617 هدایت در فتنه (2) - دکترین فتنه
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد ستیزه‌مدار 2 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 81 جامعه‌ی فطری و جمهوری تقوا (4) 01:21:58
2 97 مهندسی منازعات (1) 01:28:58
3 98 مهندسی منازعات (2) - کلبه‌ی شهرزاد 00:53:16
4 99 مهندسی منازعات (3) 01:13:41
4 823 مواجهه با گسل‌ها
5 100 مهندسی منازعات (4) 01:08:20
6 101 مهندسی منازعات (5) 01:37:01
7 102 مهندسی منازعات (6) 01:08:16
8 103 مهندسی منازعات (7) 01:23:20
9 104 مهندسی منازعات (8) 02:21:02
10 105 مهندسی منازعات (9) 02:45:27
11 106 مهندسی منازعات (10) 00:40:06
12 107 مهندسی منازعات (11) - طرح‌ریزی استراتژیک منازعه‌پایه 01:18:23
13 108 مهندسی منازعات (12) - طرح جامع اصلاحات 01:06:29
14 198 روی‌کرد ستیزه‌مدار (1) 01:35:39
15 199 روی‌کرد ستیزه‌مدار (2) 01:18:19
16 464 طرح‌ریزی استراتژیک توحیدی 02:56:46
18 711 نظریه‌ی آشوب
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد نظام‌مدار 1 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 26 قواعد سیستم 01:15:59
2 27 درآمدی بر بیوسایبورگ 00:53:32
3 28 دکترین سیستم 01:17:16
4 29 سیستم‌های ذهنی 01:14:21
5 30 سیستم‌های فطری 01:18:51
6 31 هویت سیستمی 01:43:56
7 117 فلسفه‌ی حق 03:20:29
(2006)Children of Men (2002)Ice Age
8 119 امنیت قضایی 01:55:10
9 120 امنیت انتظامی 01:11:55
10 133 طرح امام علی(ع) 02:00:36
11 192 روی‌کرد نظام‌مدار (1) 01:52:47
12 193 روی‌کرد نظام‌مدار (2) 01:35:40
13 295 سیستم مدرنیسم در کارکردگرایی 01:59:19
14 296 نظام حضور در کارکردگرایی 00:56:31
15 446 روی‌کرد نظام‌مدار (3) - بقاء در سیستم بیولوژیکی 02:15:40
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد ولایت‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
5 109 فلسفه‌ی سیاسی دکترین ذبیح الله 02:17:46
Beowulf (2007)
6 110 امنیت سیاسی 01:32:04
21 745 مهندسي سياسي (14) - جمهوری دهم و فتنه
22 747 مهندسی سیاسی (15) - نسبت امید، آرمان و اقتدار سیاسی
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد علم‌مدار 1 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 10 درآمدی بر فرآیند معماری اندیشه تمدنی - هجری 00:58:37
2 21 قاعده و یقین 01:12:54
3 181 روی‌کرد علم‌مدار (1) 01:42:14
4 183 روی‌کرد علم‌مدار (2) 01:47:12
5 185 روی‌کرد علم‌مدار (3) 01:59:11
6 186 روی‌کرد علم‌مدار (4) 01:20:22
7 211 روی‌کرد علم‌مدار (5) 01:09:50
9 232 نقشه‌ی علم در دکترینولوژی (1) - نقشه‌ی علم مدرن 00:57:52
10 233 نقشه‌ی علم در دکترینولوژی (2) - نقشه‌ی علم هجری 01:40:36
11 412 نقد علم 01:23:11
12 644 ساحت اندیشه
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد معرفت‌مدار 1 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 4 درآمدی بر درخت فلسفه 01:29:31
2 6 انطباق طرح استراتژیک با فلسفه 01:23:17
3 8 درآمدی بر جنین حکمت 01:22:05
4 177 روی‌کرد معرفت‌مدار (1) 02:01:29
5 179 روی‌کرد معرفت‌مدار (2) 02:09:40
6 337 ‌روی‌کرد معرفت‌مدار (‌3) ـ عبور ‌از ‌سایه 03:32:25
7 395 روی‌کرد معرفت‌مدار (4) 02:04:22
Prometheus (2012)
8 215 کمیت تطور در طرح‌ریزی استراتژیک 01:21:53
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد تاریخ‌مدار 1 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 13 پارادایم تطبیقی (1) - انتقال‌شناسی 01:40:23
2 14 پارادایم تطبیقی (2) - سوپر پارادایم امانیسم 01:34:20
3 15 پارادایم تطبیقی (3) - استعلاء‌شناسی 01:43:43
4 16 پارادایم تطبیقی (4) - ابَروادی خداگرایی 01:06:28
5 17 انتقال‌شناسی ‌اقتصادی‌‌ـ اجتماعی ‌و‌ نظامی ‌در ‌غرب 01:34:18
6 19 درآمدی بر دکترین توسعه، رشد و تعالی 01:44:47
7 20 رویارویی جهان نور و ظلمت 00:39:01
8 24 عمق سیاست 01:08:48
9 189 روی‌کرد تاریخ‌مدار (1) 01:54:42
10 190 روی‌کرد تاریخ‌مدار (2) 01:46:15
11 293 نظام‌سازی (2) ـ به‌ سر‌ عقل ‌آمدن یک ‌انقلاب !‌ انعطاف یا‌ انحراف؟ مسئله ‌این ‌است! 02:17:33
12 774 پارادایم‌شناسی دهه‌های انقلاب اسلامی (3)
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد اجتماع‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 113 فلسفه‌ی اجتماعی 01:52:59
2 48 درآمدی بر جامعه‌سازی 01:51:49
3 49 روند طرح‌ریزی جامعه 01:17:48
4 63 جامعه‌ی بیولوژیکی (1) 01:19:52
5 194 روی‌کرد اجتماع‌مدار (1) 01:43:13
6 195 روی‌کرد اجتماع‌مدار (2) 01:37:24
7 114 امنیت اجتماعی 01:07:11
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد مشتری‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 53 اقتصاد و جامعه‌ی خودفروشان (1) 01:32:47
2 55 اقتصاد و جامعه‌ی خودفروشان (2) 01:06:18
3 210 روی‌کرد مشتری‌مدار (1) 01:36:36
4 212 روی‌کرد مشتری‌مدار (2) 01:34:32
5 222 روی‌کرد مشتری‌مدار (3) 01:46:43
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد استقامت‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 37 روند روابط خارجی 01:46:02 مصاحبه مجله شهروند
2 172 طرح مأموریت 01:56:48
3 207 روی‌کرد استقامت‌مدار (1) 01:10:13
4 463 دکترین استقامت (1) 01:21:46
5 466 دکترین استقامت (2) 01:41:46
11 624 سیاست درهای باز دنگ شیائوپینگیسم - دانشگاه تهران 1394
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد انسان‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 9 انسان‌شناسی تطبیقی یونانی و قرآنی 01:41:11
2 160 ظرفیت‌شناسی انسان 01:17:59
24 (Series 2001–2010)
3 175 روی‌کرد انسان‌مدار (1) 01:27:34
4 514 برانگیختن 01:07:54
5 670 انسان در بازتاب هویتی خود
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد تصمیم‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 1 درآمدی بر سیاست‌‌‌گذاری، تصمیم‌‌‌سازی و چاره‌‌‌اندیشی 01:18:40
2 3 انطباق چاره و سیاست در تصمیم و اجرا 01:32:03
3 32 جایگاه دکترین در سیاست و چاره 00:55:27
4 206 روی‌کرد تصمیم‌مدار (1) 01:44:16
5 383 ‌دکترین ‌لقمان 01:35:18
21 621 دکترین رولت روسی الكساندر دوگين
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد عاقبت‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 224 روی‌کرد عاقبت‌مدار (1) 01:26:52
2 225 روی‌کرد عاقبت‌مدار (2) 01:28:14
3 226 روی‌کرد عاقبت‌مدار (3) 01:53:47
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد عرصه‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 34 عرصه‌شناسی 01:26:57
2 201 روی‌کرد عرصه‌مدار (1) 01:22:54
18 515 موج سوم عرصه‌سازی 02:34:00
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد امنیت‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 40 تهدید‌شناسی 01:07:26
2 42 مکاتب امنیت 01:01:50
3 43 روند طرح‌ریزی امنیت 02:02:30
4 44 مواجهه‌ی امنیتی کلبه‌ی کرامت با کلبه‌ی دیجیتالی 00:57:29
5 203 روی کرد امنیت‌مدار 01:04:45
7 213 مورد مطالعاتی - بررسی امنیت شرق کشور 01:58:17
8 663 تهدید مشترک - افق مشترک
Homeland Series 2011) Season 3) series 2011) Homeland) season 3،Episode 9-12
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد حدود‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 216 روی‌کرد حدودمدار (1) 02:19:11
2 218 روی‌کرد حدودمدار (2) 01:54:22
3 220 روی‌کرد حدودمدار (3) 01:55:29
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد روش‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 21 قاعده و یقین 01:12:54
2 22 قواعد و اقدام 01:01:36
3 23 عزیمت در محیط 01:09:08
4 24 عمق سیاست 01:08:48
5 25 عیارسنجی اقدام 01:31:09
6 187 روی‌کرد روش‌مدار (1) 01:44:40
7 188 روی‌کرد روش‌مدار (2) 00:53:43
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد حیات‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 231 روی‌کرد حیات‌مدار (1) 00:58:11
2 399 روی‌کرد حیات‌مدار (2) 01:57:52
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد اطمینان‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 553 روی‌کرد اطمینان‌مدار
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد جهد‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 223 روی‌کرد جهدمدار 01:18:05
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد‌ حفاظت‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 469 روی‌کرد حفاظت‌مدار 01:21:43
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد فرقان‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 208 روی‌کرد فرقان‌مدار 01:25:50
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد قدرت‌مدار 1 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 39 معرفت‌الضعف‌ـ‌‌ آسیب‌شناسی‌ 00:56:51
2 41 قدرت‌شناسی 01:23:16
20 173 دكترینولوژی ‌قدرت ‌نرم ‌ـ درآمدی ‌بر‌ طرح‌ریزی ‌قدرت ‌نرم 01:45:40
Rendition (2007)
21 174 دكترینولوژی ‌قدرت ‌نرم‌ ـ دكترین ‌اقدام ‌نامتقارن (‌1) 00:45:11
22 176 دكترینولوژی ‌قدرت ‌نرم‌ ـ ‌دكترین ‌اقدام ‌نامتقارن (‌2) 01:05:11
23 178 دکترینولوژی قدرت نیمه‌سخت (1) - پول مظهر قدرت نیمه‌سخت 01:42:01
25 184 دکترینولوژی قدرت نیمه‌سخت (2) - روند IMA و DDR 00:56:54
26 202 روی‌کرد قدرت‌مدار 02:02:12
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد تحول‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 196 روی‌کرد تحول‌مدار 01:17:10
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد محیط‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 205 روی‌کرد محیط‌مدار 01:24:21
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد مسجد‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 214 روی‌کرد مسجدمدار 01:23:31
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد معیشت‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 517 روی‌کرد معیشت‌مدار (1) - بازار 02:11:15
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد کلبه‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 197 روی‌کرد کلبه‌مدار 01:12:03
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد رزق‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 685 رزق مؤمن انقلابی
Black Mirror (2016) Season 3- Episode 6: Hated in the Nation
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد آیت‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 342 آیت‌مداری (1) 02:31:59
2 345 آیت‌مداری (2) 01:41:20
* مباحث ادامه دارد.موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل ترندگذاری انقلاب اسلامی 5 واحد
هدف

 • آشنایی اندیشه‌ورزان با آینده‌شناسی تطبیقی مدرنیته و اسلام
 • آشنایی با آینده‌نگاری انقلاب اسلامی
 • شناخت روش ترندگذاری
 • آشنایی با ترندهای انقلاب اسلامی در افق ۱۴۴۴


ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 170 دهه‌ی چهارم، دهه‌ی پیش‌رفت 01:01:57
2 372 انسان تراز 01:57:31
3 374 ناتو یا ساتو 01:43:14
4 376 قلب جهان 01:58:32
5 379 قدرت ملی 00:57:59
6 381 برندگذاری 01:39:55
7 382 دولت تراز 01:04:31
8 384 امت تراز 01:27:20
9 386 بیت تراز 01:02:24
10 388 علم تراز 01:38:58
11 389 نظام تراز 01:05:36
12 391 سبک زندگی، اصل قضیه 01:36:05
13 393 عرش الرحمن 01:32:51
14 404 مِلک تراز 00:56:04
15 411 ارشاد ملّی 02:09:35
16 423 اطمینان 01:15:42
17 465 آموزش تراز 02:32:31
18 471 جامعه‌ی تراز (1) - جامعه‌ی کامل 01:48:46
19 473 جامعه‌ی تراز (2) 01:19:56
20 477 محیط تراز 01:54:22
21 512 عصر تراز 01:03:21
22 534 سواد تراز 01:34:57
23 538 ترندهای برنامه ششم 01:03:00
24 539 جامعه‌ی تراز (3) 01:30:00
25 541 معرفت تراز (1) 01:40:46
26 543 معرفت تراز (2) 01:41:08
27 546 معرفت تراز (3)
28 550 معرفت تراز (4)
29 554 معرفت تراز (5)
30 560 جامعه‌ی تراز (4)
31 562 جامعه‌ی تراز (5)
32 567 ترندهای 1394 در افق 1414
33 568 جامعه‌ی تراز (6)
34 285 موعودگرایی و آواتاریسم (1) 03:08:19
Avatar: The Last Airbender (2005–2008) Season 1 (Book One: Water)
35 286 مهدی(عج)، حقیقتی بر گونه‌ی آواتارها 03:55:02
Avatar: The Last Airbender (2005–2008) Season 2 (Book Two: Earth)
36 287 مهدویت، حقیقتی بر گونه‌ی آواتاریسم 02:39:30
Avatar: The Last Airbender (2005–2008) Season 3 (Book Three: Fire)
37 52 دکترین ملی ‌انرژی‌ جمهوری اسلامی 01:12:58
38 274 دکترین ملی سلامت جمهوری اسلامی در افق 1414 01:08:11
39 307 دکترین ملی بیع جمهوری اسلامی در افق 1414 01:22:49
40 339 دکترین ملی حساب‌داری جمهوری اسلامی در افق 1414 01:18:10
41 603 آب و هوای تراز (1) - ریخت‌شناسی مصنوعی زمین
42 619 آب و هوای تراز (2) - ریخت‌شناسی طبیعی زمین
National Geographic: Colliding Continents (2006)
* مباحث ادامه دارد.موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل ترندگذاری غرب 3 واحد
هدف

 • آشنایی اندیشه‌ورزان با روش آینده‌شناسی در تمدن غرب
 • آشنایی با ترندگذاری غرب در افق ۲۰۵۰
 • آشنایی با اهداف غرب در آینده علیه ایران و اسلام، و انقلاب اسلامی
 • اندیشه‌جوی دکترینولوژی باید بداند که دشمن اساسا چگونه می‌اندیشد، و ضمنا در مورد «ما» چگونه می‌اندیشد 


ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 150 حق ترسیدن (گزارش مرکز سیاست دوحزبی آمریکا) 01:22:43
2 154 چشم‌انداز 2015 جامعه‌ی اطلاعاتی آمریکا 01:26:56
24 (Series 2001–2010)
3 155 سریال 24 (4) - فصل دوم (1) - جهان در خطر - کمیسیون منع اشاعه‌ی WMD در کنگره آمریکا 01:17:24
24 (Series 2001–2010)
4 156 گزارش مرکز ملی ضد تروریسم آمریکا 00:55:56
24 (Series 2001–2010)
5 158 چشم انداز 2025 جامعه‌ی اطلاعاتی آمریکا 01:19:52
24 (Series 2001–2010)
6 209 گزارش NPR - دکترین جدید هسته‌ای آمریکا 01:01:51
7 227 دکترین نیروهای مسلح آمریکا (1) 00:41:43
8 228 استراتژی امنیت ملی آمریکا (1) 01:26:36
9 229 استراتژی امنیت ملی آمریکا (2) 01:07:54
10 230 دکترین نیروهای مسلح آمریکا (2) 02:27:21
11 327 کلبه‌ی دیجیتال 02:40:21
Pink Floyd The Wall(1982) Black Mirror (2011) Season 1- Episode 2: 15 Million Merits
12 331 جامعه‌ی دیجیتال (1) 01:54:12
13 333 جامعه‌ی دیجیتال (2) 01:40:24
14 336 جامعه‌ی دیجیتال (3) 01:26:42
15 338 جامعه‌ی دیجیتال (4) 01:45:39
16 433 مانی‌تاریسم 02:56:30
Zeitgeist: Moving Forward (2011) Part I: Human Nature, Part II: Social Pathology
17 434 اتوپیای ونوس 03:08:19
Zeitgeist: Moving Forward (2011) Part III: Project Earth Part IV: Rise
18 474 زمین 1494 02:37:20
(2012) Four Horsemen
18 531 ترندهای 2045 - DCDC 01:39:32
20 577 سفر بین ستاره‌ای 02:28:32
The Science of Interstellar (2015)
21 586 پروژه SSR ایران مبتنی بر توافق برجام و قطعنامه 2231
22 638 بازی جنگ (1) - دکترین استراتژیکی نظامی آمریکا 02:13:22
23 645 بازی جنگ (2) ـ دکترین استراتژیکی اقتصادی آمریکا
Queen of the Desert (2015)
24 648 بازی جنگ (3) - دکترین استراتژیکی اقتصادی آمریکا (2)
25 675 جامعه ی دیجیتال (5) - فقر ستاره و امتیاز
(2016) Black Mirror Season 3-Episode 1: Nosedive
26 678 جامعه‌ی دیجیتال (6) - جامعه‌ی الحاقی (1) - ایمپلنت برای مدیریت توهم (در زندگی دوم)
Black Mirror (2016) Season 3- Episode 2: Paytest
27 679 جامعه‌ی دیجیتال (7) - جامعه‌ی الحاقی (2) - مس ایمپلنت (ایمپلنت مسلح)
(2016) Black Mirror Men Against Fire :Season 3-Episode 5
28 682 جامعه ی دیجیتال (8) ـ رفراندوم با هشتگ، برای قتل
(2016) Black Mirror :Season 3-Episode 6 Hated in the nation
30 700 آمریکا (۴) - چگونه آن‌ها مانند ما بشوند؟ سخنرانی توماس بارنت در دانشگاه دفاع ملی آمریکا
30 703 بازی جنگ (۴) - دکترین استراتژیکی نظامی آمریکا (۲) مجلد بازی جنگ نظامی ویراست خرداد ماه ۱۳۹۶
31 704 بازی جنگ (۵) - دکترین استراتژیکی نظامی آمریکا (۳) مجلد بازی جنگ نظامی ویراست خرداد ماه ۱۳۹۶
* مباحث ادامه دارد.موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل درآمدی بر دکترین سینما 5 واحد
هدف
 • قواعد تخیل
 • حکمت هنر
 • دکترین سینما
 • تئاتر استراتژیک
 • سینمای استراتژیک
 • بازی‌های استراتژیک
 • ارتباطات استراتژیک
 • نقشه‌ی هنر
 • سینمای فلسفه
 • خنیاگری
 • رؤیای آمریکایی - رؤیای ایرانی اسلامی
 • عرصه‌سازی
 • دیرین‌شناسی گونه‌های تخیل 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 236 نقشه‌ی هنر 01:41:13
2 237 درآمدی بر دکترین سینما (1) 01:12:29
3 321 درآمدی بر دکترین سینما (2) 01:26:19
4 323 درآمدی بر دکترین سینما (3) 01:26:47
5 325 درآمدی بر دکترین سینما (4) 01:00:16
6 327 کلبه‌ی دیجیتال 02:40:21
Pink Floyd The Wall(1982) Black Mirror (2011) Season 1- Episode 2: 15 Million Merits
7 331 جامعه‌ی دیجیتال (1) 01:54:12
8 333 جامعه‌ی دیجیتال (2) 01:40:24
9 336 جامعه‌ی دیجیتال (3) 01:26:42
10 338 جامعه‌ی دیجیتال (4) 01:45:39
11 340 هنر حضور 02:35:00
12 342 آیت‌مداری (1) 02:31:59
13 345 آیت‌مداری (2) 01:41:20
14 348 حکمت حسن 01:21:06
15 349 معجزه 01:56:18
16 352 درآمدی بر دکترین سینما (15) 01:03:25
17 358 درآمدی بر دکترین سینما (16) 01:27:59
18 380 درآمدی بر دکترین سینما (17) 02:26:48
19 397 ریخت‌شناسی (1) - هفت 01:17:49
20 398 ریخت‌شناسی (2) - هجرت 03:18:30 سفر سنگ (1356)
21 405 هنر افسرده 01:25:24
22 410 دکترین ابراهیم‌(ع) و اسماعیل(ع) 01:10:38
23 413 دکترین یونس(ع) 01:49:59
Pinocchio (1940) Inception (2010)
24 417 ریخت‌شناسی (3) - سینمای مخاطب (1) 01:55:07
25 421 سینمای لیبرال 03:16:17
Liberal Arts (2012)
26 427 مایه‌شناسی (3)‌‌ـ رؤیای ‌آمریکایی (1) 01:35:58
27 429 مایه‌شناسی (4) - دیرین‌گونه‌ها (3) 02:00:29
27 740 تلفیق ریخت و مایه
28 431 مایه‌شناسی (5) - دیرین‌گونه‌ها (4) 01:50:14
(2009) Year One (1965) The Pink Panther- Sink Pink
29 432 رویای آمریکایی (2) - بازگشت ناجی (1) 03:56:48
Superman Returns (2006)
30 436 رویای آمریکایی (3) - آنان که ناجی به دنیا آمدند 03:02:15
Superman (1978), Zorro Spiderman
31 443 مایه‌شناسی (6) - دنیای زیبا 01:27:23
Inception (2010) The Elegant Universe (2003)- Part 3: Welcome To The 11th Dimension
32 461 ریخت‌شناسی (4) - سینمای مخاطب (2) 02:26:05 خداحافظ رفيق (1382)
33 465 آموزش تراز 02:32:31
34 475 رویای آمریکایی (4) 02:57:38
The Prince and the Pauper (2000)
35 478 خنیای مخاطب (1) 01:46:49
36 480 خنیای مخاطب (2) 01:17:55
37 483 رویای آمریکایی (5) - تمدن جنگلی
Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
38 540 دیرین‌گونه‌ها (4)
39 607 ریخت‌شناسی (5) - سینمای مخاطب (3) 02:18:21 تابلو‌های نقاشی «آسمان عشق» اثر عبدالحمید قدیریان
40 613 ریخت‌شناسی (6) - چهل
41 256 گزارش یک جشنواره 01:57:01
42 319 سینمای فلسفی و فلسفه‌ی سینما 01:29:38
43 300 پیش به سوی 2012 حشاشین! 02:09:27
* مباحث ادامه دارد.موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل سینمای استراتژیک 2 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 145 سینمای استراتژیک (1) 01:58:38
Universal Soldier (1992), Golden Eye (1995)
2 146 بررسی‌ سریال ‌لاست 01:22:35
Lost (Series 2004–2010)
10 148 سریال 24 (1) 00:48:23
24 (Series 2001–2010)
11 149 سریال 24 (2) 01:14:17
24 (Series 2001–2010)
12 153 سریال 24 (3) - فصل یکم 02:24:01
24 (Series 2001–2010)
13 155 سریال 24 (4) - فصل دوم (1) - جهان در خطر - کمیسیون منع اشاعه‌ی WMD در کنگره آمریکا 01:17:24
24 (Series 2001–2010)
14 157 سریال 24 (5) - فصل دوم (2) 02:04:58
24 (Series 2001–2010)
15 159 سریال 24 (6) - فصل سوم 01:42:46
24 (Series 2001–2010)
16 161 سریال 24 (7) - فصل چهارم 04:16:03
24 (Series 2001–2010)
17 163 سریال 24 (8) - فصل پنجم 02:00:47
24 (Series 2001–2010)
18 165 سریال 24 (9) - فصل ششم 02:34:15
24 (Series 2001–2010)
20 151 شکست پروژه‌ی DDR در آمریکا 02:21:52
Home of the Brave (2006)
21 152 درآمدی بر فیلم ملک سلیمان نبی (ع) 02:57:10 ملك سليمان نبي (1387)
22 167 عملیات روانی در قدرت نرم 02:40:24
Waltz with Bashir (2008)
23 169 سریال فرار از زندان - فصل یکم 02:13:44
The Great Escape (1963), Papillon (1973), 300 (2006) Prison Break: Season 1
25 182 بازتاب قدرت نرم در سریال Alias 01:37:33
Alias (Series 2001–2006)
26 191 زیرساخت قدرت نرم (2) - تئاتر استراتژیک 00:58:55
Sun Tzu, The Art of war
* مباحث ادامه دارد.موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
قدرریزی دکترینال و طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل دامنه قدرریزی فقهی 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 748 دامنه‌ی قدرریزی فقهی (1) - تمنا برای وسع
2 750 دامنه‌ی قدرریزی فقهی (2) - توسعه و Development
3 751 دامنه‌ی قدرریزی فقهی (3) - قدر حیات و روند کمال
* مباحث ادامه دارد.موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
قدرریزی دکترینال و طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل دامنه‌ دکترینولوژی انقلاب اسلامی 1 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 69 جامعه‌ی سعیده 01:10:39
2 527 ابر دکترین انقلاب اسلامی 01:51:34
3 528 دکترین کبیر انقلاب اسلامی 01:15:35
4 529 دکترین ملی - دکترین بزرگ 01:17:40
5 530 دکترین سعادت - دکترین امنیت 01:08:00
6 532 دکترین صیرورت و تعالی 01:28:00
7 533 دکترین منفعت و فلاح 01:09:02
11 536 دامنه‌ی پویا در نظام‌ها 01:19:30
12 557 دکترین حالت 01:12:22
13 561 دکترین حالت ملی 00:56:15
14 139 دکترین ادب (1) 01:27:14
15 140 دکترین ادب (2) 01:35:21
17 735 دکترین سلامت ـ شفافیت ترخیص (1396) مهدی انصاری- بوذرجمهری
18 307 دکترین ملی بیع جمهوری اسلامی در افق 1414 01:22:49
19 339 دکترین ملی حساب‌داری جمهوری اسلامی در افق 1414 01:18:10
* مباحث ادامه دارد.موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل علوم اقتدار‌آفرین 2 واحد
هدف

 • آشنایی با دانش دکترینولوژی: قاعده القواعد (اهمیت و ضرورت)
 • آشنایی با علوم اقتدارآفرین: تبیین نسبت دانش و قدرت
 • آشنایی با علم مبارزه
 • آشنایی با روند دوره‌ی کلبه‌ی کرامت 


ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 2 درآمدی بر دکترینولوژی (1) 01:04:43
3 320 درآمدی بر دکترینولوژی (3) - کلبه در راه (1) 01:18:07
4 361 علوم اقتدارآفرین (1) 01:36:16
5 365 علوم اقتدارآفرین (2) 01:33:58
6 366 علوم اقتدارآفرین (3) 01:26:46
7 369 علوم اقتدارآفرین (4) 01:29:18
8 373 علوم اقتدارآفرین (5) - علم مبارزه‌ی مارکسیسم 01:45:52
10 375 علوم اقتدارآفرین (6) - علم مبارزه‌ی اسلام 01:29:55
11 377 علوم اقتدارآفرین (7) - علم مبارزه‌ی لیبرالیسم 02:00:49
12 444 درآمدی بر دکترینولوژی (4) - کلبه در راه (2) 01:57:37
13 470 علوم اقتدارآفرین (10) - نقشه‌ی دکترینولوژی 02:26:15
14 500 درآمدی بر دکترینولوژی (5) - کلبه در راه (3) 01:42:26
15 573 علوم اقتدارآفرین (8) - علم مبارزه‌ی صهیونیسم 01:50:13
16 578 علوم اقتدارآفرین (9) - علم مبارزه‌ی وهابیسم 02:46:12
17 581 درآمدی بر دکترینولوژی (6) - کلبه در راه (4) - برنامه‌ی افق 1404 کلبه
18 717 درآمدی بر دکترینولوژی (7) - کلبه در راه (5)
* مباحث ادامه دارد.موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل کلبه‌سازی 2 واحد
هدف

 • آشنایی اندیشه‌ورزان با کلبه‌سازی
 • شناخت نظام خانواده
 • آشنایی با پنجره عمر
 • آشنایی با جامعه «رحم» پایه
 • آشنایی با وزارت بیت (خانواده - کلبه)
 • آشنایی با آینده‌ی خانواده (بیت تراز)


ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 33 جامعه‌ی رحمی (1) 01:25:03
2 76 جهان خانواده 00:57:56
3 78 جهان جنین 01:19:06
4 80 جهان کودک 01:20:07
5 82 جهان نوجوان 01:09:22
6 84 جهان جوان 01:11:05
7 86 جهان ازدواج 01:23:08
8 88 جهان میان‌سال 01:00:10
9 90 جهان پیر 01:17:45
10 92 جهان کهن‌سال 01:03:23
11 94 وزارت خانواده 00:57:19
12 96 کلبه‌ی مشاهیر 01:44:10
13 197 روی‌کرد کلبه‌مدار 01:12:03
14 282 جامعه‌ی رحمی (2) 01:49:16 کوسه ها
15 386 بیت تراز 01:02:24
16 610 خانه‌ی عصمت فریاد زیر آب (1356)
* مباحث ادامه دارد.موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل شورش علیه طمع 0 واحد
هدف

 • آشنایی اندیشه‌ورزان دکترینولوژی با مباحث تطبیقی:
  • فلسفه اقتصاد - حکمت بیع - کدآمایی
  • الگوهای معیشت غربی، اسلامی و ایرانی
  • تفکر استراتژیک اقتصادی
  • دکترین‌های تطبیقی اقتصادی 


ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
87 792 ارث مستضعفین
88 793 افول دلار
89 794 بازار کرامت (1)
90 795 بازار کرامت (2)
91 796 جنبش مقاومت مالی (وقتی که هنوز FATF نبود)
* مباحث ادامه دارد.موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
شورش علیه طمع
سرفصل انقلاب‌های اکونومی 2 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 592 من اقتصادم! اقتصاد حباب 02:25:00
2 594 خوف؛ دغدغه‌ی رفع مخاطره
3 596 از تأمین اجتماعی تا مدیریت مشاع ریسک
4 597 تراز منفی صادرات و واردات انقلاب 01:00:54
The Rainmaker (1997)
5 598 در آرواره‌های کوسه‌های آب آلوده 02:37:00
The Rainmaker (1997)
6 599 دموکراسی تملک املاک (1)
7 600 دموکراسی تملک املاک (2)
8 602 دموکراسی تملک املاک (3)
9 604 کابوس آمریکایی
10 605 انقلاب های اکونومی (12)
11 609 کارگزاران امپریالیسم بانکی و جنایت‌کاران اقتصادی فرياد زير آب (1356)
12 612 پول‌سازی با فرمول اختیار در جعبه سیاه
13 614 چی‌مریکا
14 616 داروینیسم مالی (1) (از انقلاب تا تطور) 01:46:00
15 618 داروینیسم مالی (2) (از انقلاب تا تطور) 01:56:00
National Geographic- Colliding Continents (2006)
16 620 فلسفه‌ی پول و دکترین قیمت
The Deer Hunter (1978)
18 625 سواد مالی
19 626 پارادایم جدایی اقتصاد از دین
The Big Short (2015)
20 627 سینرژی انقلاب‌های اکونومی
(2015) The Big Short
24 793 افول دلار
* مباحث ادامه دارد.موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
شورش علیه طمع
سرفصل جنگ ارزی 2 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 589 مقدمات جنگ ارزی نوین
2 590 عصر جنگ آربیتراژی
3 582 جنگ جهانی بشر با خدا (1) 01:58:38
4 583 جنگ جهانی بشر با خدا (2) 01:24:35
5 584 جنگ جهانی بشر با خدا (3) 01:53:07
6 585 راستی‌آزمایی ادعای ریکاردز
7 587 از روسیه با نفرت 02:26:59
Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
8 588 جنگ ارزی GDP پایه
9 628 جنگ جهانی ارزی یکم قرن بیستم (1)
The Fabric of the Cosmos: The Illusion of Time (2011)
10 631 جنگ جهانی ارزی یکم قرن بیستم (2) 01:53:03
11 633 جنگ جهانی ارزی دوم قرن بیستم (1) - دیکتاتوری دلار
12 634 جنگ جهانی ارزی دوم قرن بیستم (2) - عصر امپراتوری دلار
13 637 جنگ جهانی ارزی دوم قرن بیستم (3) - دکترین نیکسون-کیسینجر
14 639 جنگ جهانی ارزی دوم قرن بیستم (4) - آغاز عصر دیکتاتوری دلار
15 643 جنگ جهانی ارزی سوم (1) - رؤیای چینی (1) 01:34:00
16 655 جنگ جهانی ارزی سوم (2) - رؤیای چینی (2) 01:46:00 کلیپ سخنرانی جیمز ریکاردز در اندیشکده کارنگی
17 672 جنگ جهانی ارزی سوم (3) - رؤیای چینی (3) کتاب «جنگ ارزی» جیمز ریکاردز
18 674 جنگ جهانی ارزی سوم (4) - پول داغ جنگ هر سه جبهه (1) کتاب «جنگ ارزی» جیمز ریکاردز
18 796 جنبش مقاومت مالی (وقتی که هنوز FATF نبود)
19 676 جنگ جهانی ارزی سوم (5) - پول داغ جنگ هر سه جبهه (2) کتاب «جنگ ارزی» جیمز ریکاردز
* مباحث ادامه دارد.موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
شورش علیه طمع
سرفصل انقلاب‌های بیع 1 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 359 برکت و انفاق 01:58:12
Heat (1995)
2 368 رزق و برکت 02:03:42
3 792 ارث مستضعفین
4 794 بازار کرامت (1)
5 390 مقاومت اقتصادی 02:23:38
6 468 طراحی عملیات جنگ اقتصادی 02:37:56
6 795 بازار کرامت (2)
7 481 دکترین بیعت 02:39:46
8 490 زکات 01:29:36
9 492 وزارت زکات (1) 02:20:35
10 495 وزارت زکات (2) 00:52:23
11 649 ابر انقلاب بهاء 01:06:00
12 669 مقابله با جادوی پولی و مالی
13 671 بیعت و اجرت (آقای ریال) كتاب جنگ ارزی جيمز ريكاردز
* مباحث ادامه دارد.موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل دامنه دکترینولوژی انقلاب اسلامی 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
13 777 دکترین فلاح ـ دکترین منفعت
13 786 پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی
14 778 دکترین قدرت ملی ـ دکترین رشد امت
* مباحث ادامه دارد.موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل جامعه‌سازی 4 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 11 مبانی طرح‌ریزی استراتژیک عالم غربی - دنیاسازی 01:06:55
2 12 مبانی طرح‌ریزی استراتژیک عالم اسلامی - عقباسازی 01:12:11
3 33 جامعه‌ی رحمی (1) 01:25:03
4 48 درآمدی بر جامعه‌سازی 01:51:49
5 49 روند طرح‌ریزی جامعه 01:17:48
6 51 سیاست و جامعه‌ی ولایی 01:18:31
7 63 جامعه‌ی بیولوژیکی (1) 01:19:52
8 64 جامعه‌ی کلیمی (1) 01:18:22 خاخام موشه آریه فریدمن
9 65 جامعه‌ی اطلاعاتی (1) 01:43:27
10 66 جامعه‌ی ورزیده 01:05:28
11 67 جامعه‌ی قضایی 01:20:19
12 68 جامعه‌ی بیودکترینال 01:09:14
13 69 جامعه‌ی سعیده 01:10:39
14 70 جهان نخبگان 01:06:59
15 71 جامعه‌ی بیولوژیکی (2) - جامعه‌ی رشیده - سیستم بیولوژیکی 01:35:26
16 72 جامعه‌ی بیولوژیکی (3) - جامعه‌ی امنیتی 01:07:14
17 73 اکولایف و جامعه‌ی اکولوژیکی 01:20:33
19 74 بیولایف و جامعه‌ی فطری 02:02:30
21 75 جامعه‌ی فطری و جمهوری تقوا (1) 01:35:46
22 77 جامعه‌ی فطری و جمهوری تقوا (2) 01:32:18
23 79 جامعه‌ی فطری و جمهوری تقوا (3) 01:32:51
26 83 جامعه‌ی فطری و جمهوری تقوا (5) 01:09:45
28 85 جامعه‌ی مافیایی 01:28:58
29 87 جامعه‌ی فطری و جمهوری تقوا (6) 01:37:26
30 89 جامعه‌ی عاشورایی 01:24:21
31 93 نظام‌سازی - فرآیند تحول ساختاری - مطالعه موردی وزارت خانواده 00:47:38
32 180 جامعه‌ی اطلاعاتی (2) - مغز جهان (1) - زیرساخت قدرت نرم (1) 01:18:36
33 246 جهان موازی در عالم (دنیا)سازی World Building 01:20:43
34 251 جهان متوالی (1) 00:55:05
35 255 جهان متوالی (2) - دکترین اشباع 01:39:25
36 513 جامعه‌ی اطلاعاتی (3) - مغز جهان (2) - گوگل 02:39:05
(2013) Google and the World Brain
37 651 ایران (5) - زیرودِیز و عملیات نیتروزئوس 02:24:51
(Zero Days (2016
38 653 ایران (6) - اِستاکسنِتیزاسیون در عملیات نیتروزئوس 01:40:19
(Zero Days (2016
* مباحث ادامه دارد.موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل تجاوز به ذهن 1 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 247 منازعه در نبردگاه ذهن 02:26:04
Inception (2010)
2 257 ذهن پروار 01:33:39
3 258 ذهن افسرده 01:16:19
4 260 چیتا - ذهن بودایی 01:34:35
5 262 چیتا - ذهن هندو 01:28:11
6 263 وجود ذهنی 01:03:14
7 264 حباب ذهن 01:49:58
8 265 تربیت ذهنی 01:27:53
9 266 نسبت‌شناسی مغز و ذهن (1) 02:29:40
10 268 نسبت‌شناسی مغز و ذهن (2) 01:53:14
11 275 دموکراسیتی 01:53:24
Adam Curtis, The Century of the Self (2002) : Happiness Machines
12 276 کان‌سیومرکراسی و بیوماشین‌های خوشحال 01:28:34
Adam Curtis, The Century of the Self (2002) : Happiness Machines
13 277 پورنوکراسی و مهندسی رضایت 03:11:59
Adam Curtis, The Century of the Self (2002) : The Engineering of Consent
14 278 سبک زندگی بدون پلیس ذهن 03:24:42
Adam Curtis, The Century of the Self (2002) : There is a Policeman Inside All Our Heads; He Must Be Destroyed
15 279 نیوایندیویژوالیزاسیون 03:20:54
Adam Curtis, The Century of the Self (2002) : Eight People Sipping Wine in Kettering
* مباحث ادامه دارد.موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل دکترین اسلام 5 واحد
هدف

 • مبحث دكترين اسلام، مبحث پايه در نظام طرح‌ريزی استراتژيک مبتني بر اسلام است. ازاين رو براي آشنايی انديشه‌ورزان با دكترين اسلام برای بهره‌مندی آنان در طرح‌ريزی استراتژيک حوز‌ه‌های گوناگون، مبحث دكترين اسلام ارائه می‌شود
 • دكترين اسلام، مبتنی بر كتاب و سنت است


ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 219 اسلام ناب (1) 01:25:36
2 221 اسلام ناب (2) 01:19:22
3 335 عروج و هبوط 01:40:54
4 343 صیرورت ابراهیمی 01:06:02
5 346 رجعت 00:57:00
6 362 خبر و استطاعت صبر 01:48:09
7 401 دکترین اسلام (17) 01:27:07
8 406 جامعه‌شناسی تغییر 01:13:45
9 408 عندالله 01:05:49
10 418 دکترین امنیتی-دفاعی اسلام 01:17:10
11 463 دکترین استقامت (1)