تهیه نسخه PDF

جهت دریافت نسخه PDF لازم است این صفحه را در مرورگر کروم باز کرده و با استفاده از دکمه‌های ترکیبی ctrl + P وارد صفحه پرینت شده سپس از قسمت Destination گزینه Save as PDF را انتخاب کنید.

دفترچه سرفصل‌ها
(تاریخ ایجاد دفترچه: 1403/2/4)

کلبه کرامت
موضوع تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک یهود 2 واحد
هدف

 • آشنایی با تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک یهود
 • آشنایی با دکترین‌های عمومی یهود در تاریخ آن قوم
 • آشنایی با روند تأثیردکترین‌های یهود در تمدن‌های سه هزارساله‌ی گذشته‌ی غرب و شرق
 • آشنایی با طرح‌های استراتژیک صهیونیسم در جهان
 • آشنایی با طرح‌های استراتژیک رژیم صهیونیستی


ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 421 تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک یهود (1) 01:52:34
Kung Fo Panda (2) 2011
2 450 رؤیای ابراهیم(ع) 02:53:32
The Bible (Mini-Series 2013)
3 451 رؤیای سرزمین و حکومت 02:45:36
The Bible (Mini-Series 2013)
4 453 رؤیای معبد 03:04:32
The Bible (Mini-Series 2013)
5 502 دکترین کرشمه‌ی استر (1) 03:38:29
Esther and the King (1960)
6 503 دکترین کرشمه‌ی استر (2) 03:38:56
7 527 شاخه‌ی زیتون 03:24:50
(Noah (2014
8 560 اکسدوس
Exodus: Gods and Kings (2014)
9 838 رژیم صهیونیستی - یوم کیپور چوپان دروغ‌گو
10 839 رژیم صهیونیستی - عملیات خشم خدا
11 850 رژیم صهیونیستی - عملیات تاندر بولت
12 853 رژیم صهیونیستی - به هر یک از مقامات که نفوذ شد، او یک فرشته شده است
13 890 رژیم صهیونیستی (5) ـ‌چرخه‌ی سابوتاژ (1)
14 891 رژیم صهیونیستی (5) ـ‌چرخه‌ی سابوتاژ (2)
14 895 رژیم صهیونیستی (6) ـ‌ پیدایش جهان آنگلوصهیون
15 1063 رژیم صهیونیستی (7) - سگ‌های شکاری
16 1064 رژیم صهیونیستی (8) ـ نفرین‌شدگان روی زمین
پخش سریال Fauda
17 1065 رژیم صهیونیستی (9) ـ بازهم پای یک زن درمیان است!
پخش سریال Fauda - فصل چهارم
* مباحث ادامه دارد.موضوع تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب - غرب مدرن 0 واحد
هدف
 • آشنایی با تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب جدید: طرح‌های استراتژیک دوره‌ی پسارنسانس، پساوستفالیا، دوره مدرن، دکترین‌های مدرنیته و غرب جدید.

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
3 653 بریتانیا (14) ـ نفوذ برای فروپاشی (3) ـ نفوذ از حاشیه به متن 04:43:43
(Lawrence of Arabia (1962
5 761 بریتانیا (4) - آیا می‌توان سر خود را در دهان ببر نمود و سپس با او مذاکره کرد؟
6 763 بریتانیا (5) - روایت یک عقب‌نشینی عظیم
8 765 بریتانیا (6) - جنگ مهم‌تر از آن است که به دست سیاسیون سپرده شود.
9 769 بریتانیا (7) - آمریکا (6) - یورش به اروپا
10 844 آلمان (1) - بادر ماینهوف؛ ارتش سرخ آلمان
* مباحث ادامه دارد.موضوع تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک مسیحیت 0 واحد
هدف

 • آشنایی با تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک مسیحیت
 • آشنایی با نمونه‌های طرح‌های استراتژیک در تاریخ مسیحیت (عصر کلیسا - عصر مدرن)
 • آشنایی با نمونه‌های دکترین‌های عمومی مسیحیت در تاریخ آن
 • آشنایی با روند تاثیر دکترین‌های مسیحیت در تمدن غرب (در گذشته و حال) 


ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
6 829 قرون وسطی - گسل‌ها رو موقتاً ترمیم کنید
* مباحث ادامه دارد.موضوع تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک
تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک مسیحیت
سرفصل تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک مسیحیت عهد جدید 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 455 تعمید 01:38:37
The Bible (Mini-Series 2013)
2 456 تغییر دنیا 02:52:38
The Bible (Mini-Series 2013)
3 457 معبد شهوت قیافا 02:33:41
The Bible (Mini-Series 2013)
* مباحث ادامه دارد.موضوع تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک
تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک مسیحیت
سرفصل تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک مسیحیت مدرن 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 323 سناریوی دانیل 01:04:28
2 552 بالأخره خدای غرب مرده است یا نه! 02:32:11
God's Not Dead (2014)
* مباحث ادامه دارد.موضوع تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام 1 واحد
هدف
 • آشنایی اندیشه‌ورزان با تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام از ابتدای خلقت آدم(ع) تا کنون مبتنی بر دکترین‌های هر یک از کنش‌گران الهی یا ضد الهی این اعصار
 • تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام، سه بخش کلی دارد:
  • تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک انبیاء(ع)
  • تاریخ طرح‌ریزی ائمه(ع)
  • تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک زعما (به انضمام تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک انقلاب اسلامی)

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
17 95 جامعه‌ی نهضتی 01:34:10
18 218 جغرافیای نهضت موسوی 01:16:37
19 791 جنگ ناتمام (5) - موازی سازی (1)
20 792 جنگ ناتمام (6) - موازی سازی (2)
21 794 جنگ ناتمام (7) - موازی سازی (3) - دکترین مستعمراتی آنگلوساکسون‌ها
22 795 جنگ ناتمام (8) - موازی سازی (4) - وهابیت
39 974 جامعه‌ی جاهلیت یزیدی
40 1053 دو فرعون در یک مصر نگُنجد
* مباحث ادامه دارد.موضوع تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک
تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام
سرفصل تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک انبیاء(ع)‌ 2 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 298 دکترین ادیان ابراهیمی 02:14:07
1 603 شجره‌ی ملعونه 01:19:09
2 566 جنگ ناتمام (1)
2 300 تاریخ جهان‌بینی‌ها 01:46:24
3 568 جنگ ناتمام (2) - ناکثین
3 306 دکترین مریم(س) 00:56:42
4 310 دکترین ابلیس 01:20:01
4 576 جنگ ناتمام (3) - قاسطین 01:44:02
5 577 جنگ ناتمام (4) - مارقین 02:01:19
6 313 طرح عمومی استراتژیک انبیاء(ع) 01:10:34
7 315 دکترین ابراهیم(ع) و یوسف(ع) 01:40:24
9 317 نتیجه‌ی طرح استراتژیک 02:12:46
10 318 دکترین داوود(ع) 01:41:07
11 384 ‌دکترین ‌لقمان 01:35:18
12 411 دکترین ابراهیم‌(ع) و اسماعیل(ع) 01:10:38
13 414 دکترین یونس(ع) 01:49:59
Pinocchio (1940) Inception (2010)
* مباحث ادامه دارد.موضوع تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک
تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام
سرفصل تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک انقلاب اسلامی 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 571 لحظه‌هایی برای شدن (1) - پس از سی سال (1)
2 684 لحظه‌هایی برای شدن (2) - پس از سی سال (2) - «دیین بیین فو» را فراموش کن و اینک کربلای پنج کاظم فرامرزی
11 889 لحظه‌هایی برای شدن (6) ـ جزر و مد آرمان‌گرایی
* مباحث ادامه دارد.موضوع تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک شرق 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
2 901 چين (1) - دكترين ژيائوكانگ
3 932 یأجوج و مأجوج؟ واقعاً؟
The Legend Of Tomiris (2019)
* مباحث ادامه دارد.موضوع تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک
تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک شرق
سرفصل تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک شرق جدید 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 695 تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک شرق (۱) - ژاپن (۱) - بیدار کردن غول خفته
* مباحث ادامه دارد.موضوع تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل تاریخ‌طرح‌ریزی استراتژیک انقلاب اسلامی 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
3 783 لحظه‌هایی برای شدن (3)‌ـ پس از سی سال (3)ـ وارثان حسین (ع)
4 784 لحظه‌هایی برای شدن (4) ـ دفاع متحرک یا رشد معادل با صفر
5 785 لحظه‌هایی برای شدن (5)‌ ـ صدام تنها نیست
6 786 خط تعلیق انقلاب
10 787 خط تعلیق انقلاب (2)
* مباحث ادامه دارد.موضوع تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل جنگ جهانی چهارم 7 واحد
هدف

 • آشنایی اندیشه‌‌ورزان دکترینولوژی با محورها و حیطه‌های جنگ جهانی چهارم در متن تقابل غرب با اسلام
 • جنگ جهانی چهارم، ضمیمه تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب است
 • جنگ جهانی چهارم توسط دومارانش (رئیس پیشین سرویس جاسوسی فرانسه)، الیوت کوهن و جیمز ولسی (رئیس پیشین سیا) مطرح شد 


ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 260 جهان 2012 - نقطه عطف جنگ جهانی چهارم 03:05:02
2 301 پیش به سوی 2012 حشاشین! 02:09:27
3 289 شاخ آفریقا 04:12:57
Black Hawk Down (2001)
4 397 لیبی 02:00:47 محسن اسلام زاده
5 423 عراق 02:03:46
6 431 افغانستان (1) 03:24:21 فرشتگان قصاب (1391) سهيل سليمي
7 489 آن مرد که می‌گفت «صنعت هولوکاست» آمد دكتر نورمن فين كنشتاين
8 506 آمریکا (1) - خودزنی تروریستی 02:31:51 آرت اوليوير
10 427 صهیونیست‌های مسلمان 02:17:57
11 425 ایران (1) - هنر یک استراتژیست (1) - چگونه پنجه عقاب شکست؟ 02:17:44
12 426 ایران (2)- هنر یک استراتژیست (2) - درس‌های عملیات پنجه عقاب 01:07:01
13 18 ایران (3) - دکترین آنفولانزای نیویورکی 02:03:26
300 (2006), One Night With the King (2006)
14 517 ایران (4) - دکترین آژاکس 02:46:03 قلاده هاي طلا (1390) ابوالقاسم طالبي
15 654 ایران (5) - زیرودِیز و عملیات نیتروزئوس 02:24:51
(Zero Days (2016
16 656 ایران (6) - اِستاکسنِتیزاسیون در عملیات نیتروزئوس 01:40:19
(Zero Days (2016
17 671 ایران (7) - هشت وجهی مجارستانی (1) - موازنه‌ی راست و دروغ بن‌مناشه
Profits of War, Ari Ben-Menashe
18 661 اسلام‌ستیزی به روش آمریکایی (1) - بپذیرید که اسلام نمی تواند! 01:09:01
Homeland (Series 2011) Season 2
19 662 اسلام‌ستیزی به روش آمریکایی (2) - هر آمریکایی که مسلمان شود، تروریست شده است
Homeland (Series 2011) Season 2
20 663 اسلام‌ستیزی به روش آمریکایی (3)
Homeland (Series 2011) Season 3 Episode 1-8
21 664 ایران‌ستیزی به روش آمریکایی (1) - به این دلیل باید به FATF بپیوندید (روسری تو توهین به پرسنل CIA است) 03:16:05
Homeland (Series 2011) Season 3 Episode 9-12
22 665 ایران‌ستیزی به روش آمریکایی (2) - سپاه‌چِنچ از مسیر دروازه غار 03:14:56
Homeland (Series 2011) Season 3, Episode 9-12
24 667 اسلام‌ستیزی به روش آمریکایی (4) - جمهوری تروریستی پاکستان و بن‌بست افغانستان
Homeland (Series 2011) Season 5
25 668 قرآن‌ستیزی به روش آمریکایی
Homeland(Series 2011-) Season 5
26 670 چگونه به ایران نفوذ کنیم؟ (1) - درس یکم: به روش مذاکره‌گری یک غدار
Profits of War, Ari Ben Menashe
26 379 عکس یادگاری با شیطان - بررسی دکترین شیطان 02:49:08
Legion (2010)
28 687 ایران (8) - ترمینال غرب ترمینال غرب (۱۳۹۵) قربانعلی طاهرفر حامد باروت نژاد
29 702 ایران‌ستیزی به روش آمریکایی (۳) - عملیات ساین‌پوست
(-Homeland (Series 2011 Season 6
29 704 آمریکا (۴) - چگونه آن‌ها مانند ما بشوند؟ سخنرانی توماس بارنت در دانشگاه دفاع ملی آمریکا
31 710 سوریه (۱) - قطعه‌ی مهم پازل شعبان پور
32 712 سوریه (2) - آوردگاه نبرد خیر و شر
33 716 آفریقا (2) - مردم‌نگاری در شاخ آفریقا
34 729 آمریکا (5) داریوش سجادی
34 747 افغانستان (2) - تنها در میان طالبان
35 801 پاکستان (1) - فرزند امام
36 802 پاکستان (2) - ابوذرها نمی‌میرند
37 803 شبه قاره هند (1) - پیامد فقر و جهل؛ خواب
38 820 هایپر نرمالیزاسیون چپ‌ها
39 822 هایپر نرمالیزاسیون راست‌ها
40 827 ایران‌ستیزی به روش آمریکایی (4) - رژیم‌چنج از راه سپاه چنج (2)
41 830 آمریکا (7) - دیوی با کلاه سفید
42 831 آمریکا (8) - گالاکتس، بلعنده‌ی جهان
43 832 آمریکا (9) - سقوط اخلاقی امپراتوری
44 866 ایران (10) ـ پروژه 2020 و دکترین انتقام سخت (1) به مناسبت شهادت حاج قاسم سلیمانی
45 867 ایران (11) ـ پروژه 2020 و دکترین انتقام سخت (2)
46 868 ایران (12) ـ پروژه 2020 و دکترین انتقام سخت (3)
47 869 ایران (13) ـ پروژه 2020 و دکترین انتقام سخت (4)
48 876 انقلاب‌های رنگی و جنگ علیه خانواده‌ دکتر میشا جورکوویچ
49 888 امارات - اماراتیزاسیون در جنگ سرد
50 904 عراق (2) - روايت آمريكايی نبرد موصل
51 927 افغانستان (3) ـ گروه خنجر
12 Strong (2018)
53 950 سه‌جانبه‌گرایی در جنگ سرد تمدنی جدید
54 965 آمریکا (10) ـ تاپ‌گان در جنگ سرد قدیم
Top Gun (1986)
55 966 آمریکا (11) ـ تاپ‌گان در جنگ سرد جدید
Top Gun (2022)
56 970 رژیم صهیونیستی (7) ـ آن سه زن، این سه مرد
Tehran - Season 2
57 971 رژیم صهیونیستی (8) ـ ما آماده‌ی پذیرش یک ایران هسته‌ای نیستیم!
Tehran - Season 1
58 984 ایران (14) ـ زامبی‌زاسیون 03:14:03
World War Z (2013)
59 994 ایران (15) ـ طغیان سلبریتی‌ها، برای ایجاد پورنوکراسی 02:18:38 رونمایی از کتاب «طغیان سلبریتی‌ها، برای ایجاد پورنوکراسی»
60 995 ایران (16) ـ پسران روشنایی، دختران تاریکی 01:17:31
61 996 ایران (17) ـ من متّهم می‌کنم!
An Officer And a Spy (2019) آلفرد دریفوس
62 997 ایران (18) ـ پیش به‌سوی پورنوتوپیا
63 998 ایران (19) ـ من لذت می‌برم! پس هستم. (ژوئیسانس) 01:46:44
64 999 ایران (20) ـ سلبریتیسم و مرگ وجدان عمومی
* مباحث ادامه دارد.موضوع تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل ضمیمه جنگ جهانی چهارم 1 واحد
هدف

 • آشنايي دانشجويان دكترينولوژي با روند عرصه سازي رسانه هاي آمريكا براي جهت دهي به افكار عمومي مردم آن كشور در حيطه جامعه شناسي. (سريال تلويزيوني 24 ، نمونه ي يك سريال استراتژيك موفق در حوزه ي نسبت شناسي هنر و رسانه با قدرت سياسي و احزاب در كشور آمريكا ست.)
 • آگاهي دانشجويان از بهره گيري ظرفيت مدياكراسي در دكترين دموكراسي آمريكايي.


ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 149 سریال 24 (1) 00:48:23
24 (Series 2001–2010)
2 150 سریال 24 (2) 01:14:17
24 (Series 2001–2010)
3 154 سریال 24 (3) - فصل یکم 02:24:01
24 (Series 2001–2010)
4 156 سریال 24 (4) - فصل دوم (1) - جهان در خطر - کمیسیون منع اشاعه‌ی WMD در کنگره آمریکا 01:17:24
24 (Series 2001–2010)
5 158 سریال 24 (5) - فصل دوم (2) 02:04:58
24 (Series 2001–2010)
6 160 سریال 24 (6) - فصل سوم 01:42:46
24 (Series 2001–2010)
7 162 سریال 24 (7) - فصل چهارم 04:16:03
24 (Series 2001–2010)
8 164 سریال 24 (8) - فصل پنجم 02:00:47
24 (Series 2001–2010)
9 166 سریال 24 (9) - فصل ششم 02:34:15
24 (Series 2001–2010)
11 696 معاهده‌ی نافرجام (1) 01:35:28
12 697 معاهده‌ی نافرجام (2) 02:56:55
24 (Series 2001–2010) - Season 8
12 698 اکنون فرآیند آشتی به پایان رسیده است
24 (Series 2001–2010) - Season 8
* مباحث ادامه دارد.موضوع تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک
تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب
سرفصل غرب کهن 1 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 299 شجره‌ی خبیثه 00:57:39
2 312 ‌یونان (1) ـ جهان ‌هومر (1) ـ کتاب مقدس غرب 01:56:46
3 420 ‌‌یونان (2) ـ جهان هومر (2) ـ از ‌عرش ‌تا معبد ‌دلفی 01:24:24
4 504 ‌‌یونان (3) ـ جهان هومر (3)‌ ـ دکترین کرشمه‌ی هلن 03:08:03
Troy (2004)
4 505 ‌یونان (4) ـ جهان هومر (4) ـ دکترین اسب تروا (دکترین ادیسه) 02:03:08
(Troy (2004
6 508 ‌یونان (5) ـ افسانه‌ی ماراتن 02:00:00
(The 300 Spartans (1962
7 509 ‌یونان (6) ـ افسانه‌ی ترموپیل (1) 02:52:00 (2006) 300
8 510 ‌یونان (7) ـ افسانه‌ی ترموپیل (2) 03:04:57
300: Rise of an Empire (2014)
9 511 ‌یونان (8) ـ افسانه‌ی سالامیس 02:17:50
Rise of an Empire : 300 (2014)
* مباحث ادامه دارد.موضوع تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک
تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب
سرفصل رنسانس 2 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 726 خیزش انقلابیون از گیتوها
Medici: Masters of Florence Series 2016 – Season 1- Episode 1
2 727 خیزش سرمایه (کاپیتالیسم اولیه)
Medici: Masters of Florence Series 2016 – Season 1- Episode 2
3 728 طاعون، میراث یک خانواده - رویای مدیچی (جامعه‌سازی حول محور نهاد بانک)
Medici: Masters of Florence Series 2016 – Season 1- Episode 3
4 730 فلورانس، محور نظم نوین دنیا
Medici: Masters of Florence Series 2016 – Season 1- Episode 4
5 731 شهروند وفادار و عنصر مطلوب
Medici: Masters of Florence Series 2016 – Season 3- Episode 5
6 733 فلورانس آوردگاه ارتجاع تمدنی
Medici: Masters of Florence Series 2016 – Season 1- Episode 6
7 734 اکونومی شرک
Medici: Masters of Florence Series 2016 – Season 1- Episode 6
8 735 تطهیر
Medici: Masters of Florence Series 2016 – Season 1- Episode 7
9 736 تسخیر
Medici: Masters of Florence Series 2016 -Season 1- Episode 8
10 857 خلع پدر از قدرت
Medici: The Magnificent Series 2018– Season 2- Episode 1
11 858 وصلت‌های سیاسی
Medici: The Magnificent Series 2018– Season 2- Episode 2
12 860 جمهوری ژن برتر و دموکراسی خونی
Medici: The Magnificent Series 2018– Season 2- Episode 3
13 861 خون را با خون بشویید.
Medici: The Magnificent Series 2018– Season 2- Episode 4
14 862 داستان سه شهر (تقاطع بازدارندگی با سه حربه)
Medici: The Magnificent Series 2018– Season 2- Episode 5
15 865 لابی رنت؛ روح دیپلماسی و بنیادگرایی بازار، با پول
Medici: The Magnificent Series 2018– Season 2- Episode 6
16 870 کودتا علیه مدیچی
Medici: The Magnificent Series 2018– Season 2- Episode 7 زینب ابوطالبی
17 871 چرا این قدر از ما متنفرید؟
Medici: The Magnificent Series 2018– Season 2- Episode 8
* مباحث ادامه دارد.موضوع تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک
تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب
سرفصل غرب مدرن 1 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
11 851 آمریکا - پنهان‌سالاری و پانسیونیزاسیون کشورها
12 878 امواج بیداری آمریکایی
12 649 بریتانیا (12) ـ نفوذ برای فروپاشی (1) ـ نفوذ در عصر دریا
(Queen of the Desert (2015
13 879 امواج بیداری آمریکایی (2)
13 650 بریتانیا (13) ـ نفوذ برای فروپاشی (2) ـ جاسوسه‌ای در صحرا
(Queen of the Desert (2015
14 880 اعصار ایندیویژوالیسم آمریکایی
15 881 عصر تکینه‌گی تمدن
16 882 عصر تکینه‌گی فلسفی
16 669 بریتانیا (16) ـ نفوذ برای فروپاشی (5) ـ عملیات پونگو 1:42:00
Eastern Approaches،Sir Fitzroy Maclean
21 694 آمریکا (۳) - جنگی که آمریکا را تغییر داد
(Pearl Harbor (2001
22 595 فرانسه (1) ـ شهاب 1812 (ناپلئون را فقط ناپلئون می‌تواند نابود کند)
1812. Napoleonic Wars in Russia - Episode 1 (2012)
* مباحث ادامه دارد.موضوع تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک ایران 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 846 راه رفتن کلاغ به سبک کبک
2 848 دخمه‌های تیمی
3 959 دکترین فردوسی کبیر (1)
4 960 دکترین فردوسی کبیر (2)
4 963 روند تصمیم‌گیری امام خمینی(ره) برای انقلاب اسلامی
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد وخامت‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 45 مدیریت بحران 01:11:09
2 46 هدایت آرامش 00:56:30
3 47 مکعب مدیریت بحران 01:27:32
4 205 انطباق مدیریت بحران و هدایت آرامش 02:01:51
7 617 هدایت در فتنه (1) - سراج منیر 01:35:30
8 619 هدایت در فتنه (2) - دکترین فتنه
8 981 هدایت در فتنه (3) ـ جبهه 01:40:47 فتنه‌ی سلبریتی‌ها در مرگ «مهسا امینی»
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد ستیزه‌مدار 2 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 81 جامعه‌ی فطری و جمهوری تقوا (4) 01:21:58
2 97 مهندسی منازعات (1) 01:28:58
3 98 مهندسی منازعات (2) - کلبه‌ی شهرزاد 00:53:16
4 828 مواجهه با گسل‌ها
4 99 مهندسی منازعات (3) 01:13:41
5 100 مهندسی منازعات (4) 01:08:20
6 101 مهندسی منازعات (5) 01:37:01
7 102 مهندسی منازعات (6) 01:08:16
8 103 مهندسی منازعات (7) 01:23:20
9 104 مهندسی منازعات (8) 02:21:02
10 105 مهندسی منازعات (9) 02:45:27
11 106 مهندسی منازعات (10) 00:40:06
12 107 مهندسی منازعات (11) - طرح‌ریزی استراتژیک منازعه‌پایه 01:18:23
13 108 مهندسی منازعات (12) - طرح جامع اصلاحات 01:06:29
14 199 روی‌کرد ستیزه‌مدار (1) 01:35:39
15 200 روی‌کرد ستیزه‌مدار (2) 01:18:19
16 465 طرح‌ریزی استراتژیک توحیدی 02:56:46
18 715 نظریه‌ی آشوب
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد نظام‌مدار 1 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 26 قواعد سیستم 01:15:59
2 27 درآمدی بر بیوسایبورگ 00:53:32
3 28 دکترین سیستم 01:17:16
4 29 سیستم‌های ذهنی 01:14:21
5 30 سیستم‌های فطری 01:18:51
6 31 هویت سیستمی 01:43:56
7 118 فلسفه‌ی حق 03:20:29
(2006)Children of Men (2002)Ice Age
8 120 امنیت قضایی 01:55:10
9 121 امنیت انتظامی 01:11:55
10 134 طرح امام علی(ع) 02:00:36
11 193 روی‌کرد نظام‌مدار (1) 01:52:47
12 194 روی‌کرد نظام‌مدار (2) 01:35:40
13 296 سیستم مدرنیسم در کارکردگرایی 01:59:19
14 297 نظام حضور در کارکردگرایی 00:56:31
15 447 روی‌کرد نظام‌مدار (3) - بقاء در سیستم بیولوژیکی 02:15:40
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد ولایت‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
5 109 فلسفه‌ی سیاسی دکترین ذبیح الله 02:17:46
Beowulf (2007)
6 110 امنیت سیاسی 01:32:04
21 749 مهندسي سياسي (14) - جمهوری دهم و فتنه
22 751 مهندسی سیاسی (15) - نسبت امید، آرمان و اقتدار سیاسی
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد علم‌مدار 1 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 10 درآمدی بر فرآیند معماری اندیشه تمدنی - هجری 00:58:37
2 21 قاعده و یقین 01:12:54
3 182 روی‌کرد علم‌مدار (1) 01:42:14
4 184 روی‌کرد علم‌مدار (2) 01:47:12
5 186 روی‌کرد علم‌مدار (3) 01:59:11
6 187 روی‌کرد علم‌مدار (4) 01:20:22
7 212 روی‌کرد علم‌مدار (5) 01:09:50
9 233 نقشه‌ی علم در دکترینولوژی (1) - نقشه‌ی علم مدرن 00:57:52
10 234 نقشه‌ی علم در دکترینولوژی (2) - نقشه‌ی علم هجری 01:40:36
11 413 نقد علم 01:23:11
12 647 ساحت اندیشه
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد معرفت‌مدار 1 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 4 درآمدی بر درخت فلسفه 01:29:31
2 6 انطباق طرح استراتژیک با فلسفه 01:23:17
3 8 درآمدی بر جنین حکمت 01:22:05
4 178 روی‌کرد معرفت‌مدار (1) 02:01:29
5 180 روی‌کرد معرفت‌مدار (2) 02:09:40
6 338 ‌روی‌کرد معرفت‌مدار (‌3) ـ عبور ‌از ‌سایه 03:32:25
7 396 روی‌کرد معرفت‌مدار (4) 02:04:22
Prometheus (2012)
8 216 کمیت تطور در طرح‌ریزی استراتژیک 01:21:53
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد تاریخ‌مدار 1 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 13 پارادایم تطبیقی (1) - انتقال‌شناسی 01:40:23
2 14 پارادایم تطبیقی (2) - سوپر پارادایم امانیسم 01:34:20
3 15 پارادایم تطبیقی (3) - استعلاء‌شناسی 01:43:43
4 16 پارادایم تطبیقی (4) - ابَروادی خداگرایی 01:06:28
5 17 انتقال‌شناسی ‌اقتصادی‌‌ـ اجتماعی ‌و‌ نظامی ‌در ‌غرب 01:34:18
6 19 درآمدی بر دکترین توسعه، رشد و تعالی 01:44:47
7 20 رویارویی جهان نور و ظلمت 00:39:01
8 24 عمق سیاست 01:08:48
9 190 روی‌کرد تاریخ‌مدار (1) 01:54:42
10 191 روی‌کرد تاریخ‌مدار (2) 01:46:15
11 294 نظام‌سازی (2) ـ به‌ سر‌ عقل ‌آمدن یک ‌انقلاب !‌ انعطاف یا‌ انحراف؟ مسئله ‌این ‌است! 02:17:33
12 778 پارادایم‌شناسی دهه‌های انقلاب اسلامی (3)
13 873 مدیریت تحول و تغییر دکتر الکساندر دوگین
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد اجتماع‌مدار 1 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 114 فلسفه‌ی اجتماعی 01:52:59
2 48 درآمدی بر جامعه‌سازی 01:51:49
3 49 روند طرح‌ریزی جامعه 01:17:48
3 1037 سیویلایزشن در ایستگاه ششم ارائه‌ی جناب آقای علی رهجو بازی «تمدن 6»
4 63 جامعه‌ی بیولوژیکی (1) 01:19:52
5 195 روی‌کرد اجتماع‌مدار (1) 01:43:13
6 196 روی‌کرد اجتماع‌مدار (2) 01:37:24
7 115 امنیت اجتماعی 01:07:11
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد مشتری‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 53 اقتصاد و جامعه‌ی خودفروشان (1) 01:32:47
2 55 اقتصاد و جامعه‌ی خودفروشان (2) 01:06:18
3 211 روی‌کرد مشتری‌مدار (1) 01:36:36
4 213 روی‌کرد مشتری‌مدار (2) 01:34:32
5 223 روی‌کرد مشتری‌مدار (3) 01:46:43
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد استقامت‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 37 روند روابط خارجی 01:46:02 مصاحبه مجله شهروند
2 173 طرح مأموریت 01:56:48
3 208 روی‌کرد استقامت‌مدار (1) 01:10:13
4 464 دکترین استقامت (1) 01:21:46
5 467 دکترین استقامت (2) 01:41:46
11 626 سیاست درهای باز دنگ شیائوپینگیسم - دانشگاه تهران 1394
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد انسان‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 9 انسان‌شناسی تطبیقی یونانی و قرآنی 01:41:11
2 161 ظرفیت‌شناسی انسان 01:17:59
24 (Series 2001–2010)
3 176 روی‌کرد انسان‌مدار (1) 01:27:34
4 515 برانگیختن 01:07:54
5 673 انسان در بازتاب هویتی خود
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد تصمیم‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 1 درآمدی بر سیاست‌‌‌گذاری، تصمیم‌‌‌سازی و چاره‌‌‌اندیشی 01:18:40
2 3 انطباق چاره و سیاست در تصمیم و اجرا 01:32:03
3 32 جایگاه دکترین در سیاست و چاره 00:55:27
4 207 روی‌کرد تصمیم‌مدار (1) 01:44:16
5 384 ‌دکترین ‌لقمان 01:35:18
21 623 دکترین رولت روسی الكساندر دوگين
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد عاقبت‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 225 روی‌کرد عاقبت‌مدار (1) 01:26:52
2 226 روی‌کرد عاقبت‌مدار (2) 01:28:14
3 227 روی‌کرد عاقبت‌مدار (3) 01:53:47
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد عرصه‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 34 عرصه‌شناسی 01:26:57
2 915 گفتمان
2 202 روی‌کرد عرصه‌مدار (1) 01:22:54
18 516 موج سوم عرصه‌سازی 02:34:00
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد امنیت‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 40 تهدید‌شناسی 01:07:26
2 42 مکاتب امنیت 01:01:50
3 43 روند طرح‌ریزی امنیت 02:02:30
4 44 مواجهه‌ی امنیتی کلبه‌ی کرامت با کلبه‌ی دیجیتالی 00:57:29
5 204 روی کرد امنیت‌مدار 01:04:45
7 214 مورد مطالعاتی - بررسی امنیت شرق کشور 01:58:17
8 666 تهدید مشترک - افق مشترک
Homeland Series 2011) Season 3) series 2011) Homeland) season 3،Episode 9-12
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد حدود‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 217 روی‌کرد حدودمدار (1) 02:19:11
2 219 روی‌کرد حدودمدار (2) 01:54:22
3 221 روی‌کرد حدودمدار (3) 01:55:29
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد روش‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 21 قاعده و یقین 01:12:54
2 22 قواعد و اقدام 01:01:36
3 23 عزیمت در محیط 01:09:08
4 24 عمق سیاست 01:08:48
5 25 عیارسنجی اقدام 01:31:09
6 188 روی‌کرد روش‌مدار (1) 01:44:40
7 189 روی‌کرد روش‌مدار (2) 00:53:43
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد حیات‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 232 روی‌کرد حیات‌مدار (1) 00:58:11
2 400 روی‌کرد حیات‌مدار (2) 01:57:52
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد اطمینان‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 555 روی‌کرد اطمینان‌مدار 1:42:20
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد جهد‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 224 روی‌کرد جهدمدار 01:18:05
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد‌ حفاظت‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 470 روی‌کرد حفاظت‌مدار 01:21:43
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد فرقان‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 209 روی‌کرد فرقان‌مدار 01:25:50
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد قدرت‌مدار 1 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 39 معرفت‌الضعف‌ـ‌‌ آسیب‌شناسی‌ 00:56:51
2 41 قدرت‌شناسی 01:23:16
20 174 دكترینولوژی ‌قدرت ‌نرم ‌ـ درآمدی ‌بر‌ طرح‌ریزی ‌قدرت ‌نرم 01:45:40
Rendition (2007)
21 175 دكترینولوژی ‌قدرت ‌نرم‌ ـ دكترین ‌اقدام ‌نامتقارن (‌1) 00:45:11
22 177 دكترینولوژی ‌قدرت ‌نرم‌ ـ ‌دكترین ‌اقدام ‌نامتقارن (‌2) 01:05:11
23 179 دکترینولوژی قدرت نیمه‌سخت (1) - پول مظهر قدرت نیمه‌سخت 01:42:01
25 185 دکترینولوژی قدرت نیمه‌سخت (2) - روند IMA و DDR 00:56:54
26 203 روی‌کرد قدرت‌مدار 02:02:12
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد تحول‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 197 روی‌کرد تحول‌مدار 01:17:10
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد محیط‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 206 روی‌کرد محیط‌مدار 01:24:21
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد مسجد‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 215 روی‌کرد مسجدمدار 01:23:31
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد معیشت‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 518 روی‌کرد معیشت‌مدار (1) - بازار 02:11:15
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد کلبه‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 198 روی‌کرد کلبه‌مدار 01:12:03
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد رزق‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 688 رزق مؤمن انقلابی
Black Mirror (2016) Season 3- Episode 6: Hated in the Nation
* مباحث ادامه دارد.موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد آیت‌مدار 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 343 آیت‌مداری (1) 02:31:59
2 346 آیت‌مداری (2) 01:41:20
* مباحث ادامه دارد.موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل ترندگذاری انقلاب اسلامی 5 واحد
هدف

 • آشنایی اندیشه‌ورزان با آینده‌شناسی تطبیقی مدرنیته و اسلام
 • آشنایی با آینده‌نگاری انقلاب اسلامی
 • شناخت روش ترندگذاری
 • آشنایی با ترندهای انقلاب اسلامی در افق ۱۴۴۴


ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 171 دهه‌ی چهارم، دهه‌ی پیش‌رفت 01:01:57
2 373 انسان تراز 01:57:31
3 375 ناتو یا ساتو 01:43:14
4 377 قلب جهان 01:58:32
5 380 قدرت ملی 00:57:59
6 382 برندگذاری 01:39:55
7 383 دولت تراز 01:04:31
8 385 امت تراز 01:27:20
9 387 بیت تراز 01:02:24
10 389 علم تراز 01:38:58
11 390 نظام تراز 01:05:36
12 392 سبک زندگی، اصل قضیه 01:36:05
13 394 عرش الرحمن 01:32:51
14 405 مِلک تراز 00:56:04
15 412 ارشاد ملّی 02:09:35
16 424 اطمینان 01:15:42
17 466 آموزش تراز 02:32:31
18 472 جامعه‌ی تراز (1) - جامعه‌ی کامل 01:48:46
19 474 جامعه‌ی تراز (2) 01:19:56
20 478 محیط تراز 01:54:22
21 513 عصر تراز 01:03:21
22 535 سواد تراز 01:34:57
23 540 ترندهای برنامه ششم 01:03:00
24 541 جامعه‌ی تراز (3) 01:30:00
25 543 معرفت تراز (1) 01:40:46
26 545 معرفت تراز (2) 01:41:08
27 548 معرفت تراز (3)
28 552 معرفت تراز (4)
29 556 معرفت تراز (5)
30 562 جامعه‌ی تراز (4)
31 564 جامعه‌ی تراز (5)
32 569 ترندهای 1394 در افق 1414
33 570 جامعه‌ی تراز (6)
34 286 موعودگرایی و آواتاریسم (1) 03:08:19
Avatar: The Last Airbender (2005–2008) Season 1 (Book One: Water)
35 287 مهدی(عج)، حقیقتی بر گونه‌ی آواتارها 03:55:02
Avatar: The Last Airbender (2005–2008) Season 2 (Book Two: Earth)
36 288 مهدویت، حقیقتی بر گونه‌ی آواتاریسم 02:39:30
Avatar: The Last Airbender (2005–2008) Season 3 (Book Three: Fire)
37 52 دکترین ملی ‌انرژی‌ جمهوری اسلامی 01:12:58
38 275 دکترین ملی سلامت جمهوری اسلامی در افق 1414 01:08:11
39 308 دکترین ملی بیع جمهوری اسلامی در افق 1414 01:22:49
40 340 دکترین ملی حساب‌داری جمهوری اسلامی در افق 1414 01:18:10
41 605 آب و هوای تراز (1) - ریخت‌شناسی مصنوعی زمین
42 621 آب و هوای تراز (2) - ریخت‌شناسی طبیعی زمین
National Geographic: Colliding Continents (2006)
43 875 دکترین تکنولوژی و وزارت صنعت و فن‌آوری ترندهای امپریال کالج لندن
* مباحث ادامه دارد.موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل ترندگذاری غرب 4 واحد
هدف

 • آشنایی اندیشه‌ورزان با روش آینده‌شناسی در تمدن غرب
 • آشنایی با ترندگذاری غرب در افق ۲۰۵۰
 • آشنایی با اهداف غرب در آینده علیه ایران و اسلام، و انقلاب اسلامی
 • اندیشه‌جوی دکترینولوژی باید بداند که دشمن اساسا چگونه می‌اندیشد، و ضمنا در مورد «ما» چگونه می‌اندیشد 


ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 151 حق ترسیدن (گزارش مرکز سیاست دوحزبی آمریکا) 01:22:43
2 155 چشم‌انداز 2015 جامعه‌ی اطلاعاتی آمریکا 01:26:56
24 (Series 2001–2010)
3 156 سریال 24 (4) - فصل دوم (1) - جهان در خطر - کمیسیون منع اشاعه‌ی WMD در کنگره آمریکا 01:17:24
24 (Series 2001–2010)
4 157 گزارش مرکز ملی ضد تروریسم آمریکا 00:55:56
24 (Series 2001–2010)
5 159 چشم انداز 2025 جامعه‌ی اطلاعاتی آمریکا 01:19:52
24 (Series 2001–2010)
6 210 گزارش NPR - دکترین جدید هسته‌ای آمریکا 01:01:51
7 228 دکترین نیروهای مسلح آمریکا (1) 00:41:43
8 229 استراتژی امنیت ملی آمریکا (1) 01:26:36
9 230 استراتژی امنیت ملی آمریکا (2) 01:07:54
10 231 دکترین نیروهای مسلح آمریکا (2) 02:27:21
11 328 کلبه‌ی دیجیتال 02:40:21
Pink Floyd The Wall(1982) Black Mirror (2011) Season 1- Episode 2: 15 Million Merits
12 332 جامعه‌ی دیجیتال (1) 01:54:12
13 334 جامعه‌ی دیجیتال (2) 01:40:24
14 337 جامعه‌ی دیجیتال (3) 01:26:42
15 339 جامعه‌ی دیجیتال (4) 01:45:39
16 434 مانی‌تاریسم 02:56:30
Zeitgeist: Moving Forward (2011) Part I: Human Nature, Part II: Social Pathology
17 435 اتوپیای ونوس 03:08:19
Zeitgeist: Moving Forward (2011) Part III: Project Earth Part IV: Rise
18 475 زمین 1494 02:37:20
(2012) Four Horsemen
18 532 ترندهای 2045 - DCDC 01:39:32
20 579 سفر بین ستاره‌ای 02:28:32
The Science of Interstellar (2015)
21 588 پروژه SSR ایران مبتنی بر توافق برجام و قطعنامه 2231
22 641 بازی جنگ (1) - دکترین استراتژیکی نظامی آمریکا 02:13:22
23 648 بازی جنگ (2) ـ دکترین استراتژیکی اقتصادی آمریکا
Queen of the Desert (2015)
24 651 بازی جنگ (3) - دکترین استراتژیکی اقتصادی آمریکا (2)
25 678 جامعه ی دیجیتال (5) - فقر ستاره و امتیاز
(2016) Black Mirror Season 3-Episode 1: Nosedive
26 681 جامعه‌ی دیجیتال (6) - جامعه‌ی الحاقی (1) - ایمپلنت برای مدیریت توهم (در زندگی دوم)
Black Mirror (2016) Season 3- Episode 2: Paytest
27 682 جامعه‌ی دیجیتال (7) - جامعه‌ی الحاقی (2) - مس ایمپلنت (ایمپلنت مسلح)
(2016) Black Mirror Men Against Fire :Season 3-Episode 5
28 685 جامعه ی دیجیتال (8) ـ رفراندوم با هشتگ، برای قتل
(2016) Black Mirror :Season 3-Episode 6 Hated in the nation
30 704 آمریکا (۴) - چگونه آن‌ها مانند ما بشوند؟ سخنرانی توماس بارنت در دانشگاه دفاع ملی آمریکا
30 707 بازی جنگ (۴) - دکترین استراتژیکی نظامی آمریکا (۲) مجلد بازی جنگ نظامی ویراست خرداد ماه ۱۳۹۶
31 708 بازی جنگ (۵) - دکترین استراتژیکی نظامی آمریکا (۳) مجلد بازی جنگ نظامی ویراست خرداد ماه ۱۳۹۶
32 854 آینده‌ای که از آن باید ترسید
33 855 ترندگذاری از موضع اثرات مخرب پدیده‌ها ترندهای امپریال کالج لندن
34 859 تکنولوژی‌های مختل‌کننده در حال وقوع ترندهای امپریال کالج لندن
35 874 تکنولوژی‌های مختل‌کننده در حال آزمایش ترندهای امپریال کالج لندن
36 877 لبه‌ی علم و تکنولوژی‌ (تکنولوژی‌های تخیلی)
Replicas (2018) ترندهای امپریال کالج لندن
* مباحث ادامه دارد.موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل درآمدی بر دکترین سینما 5 واحد
هدف
 • قواعد تخیل
 • حکمت هنر
 • دکترین سینما
 • تئاتر استراتژیک
 • سینمای استراتژیک
 • بازی‌های استراتژیک
 • ارتباطات استراتژیک
 • نقشه‌ی هنر
 • سینمای فلسفه
 • خنیاگری
 • رؤیای آمریکایی - رؤیای ایرانی اسلامی
 • عرصه‌سازی
 • دیرین‌شناسی گونه‌های تخیل 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 237 نقشه‌ی هنر 01:41:13
2 238 درآمدی بر دکترین سینما (1) 01:12:29
3 322 درآمدی بر دکترین سینما (2) 01:26:19
4 324 درآمدی بر دکترین سینما (3) 01:26:47
5 326 درآمدی بر دکترین سینما (4) 01:00:16
6 328 کلبه‌ی دیجیتال 02:40:21
Pink Floyd The Wall(1982) Black Mirror (2011) Season 1- Episode 2: 15 Million Merits
7 332 جامعه‌ی دیجیتال (1) 01:54:12
8 334 جامعه‌ی دیجیتال (2) 01:40:24
9 337 جامعه‌ی دیجیتال (3) 01:26:42
10 339 جامعه‌ی دیجیتال (4) 01:45:39
11 341 هنر حضور 02:35:00
12 343 آیت‌مداری (1) 02:31:59
13 346 آیت‌مداری (2) 01:41:20
14 349 حکمت حسن 01:21:06
15 350 معجزه 01:56:18
16 353 درآمدی بر دکترین سینما (15) 01:03:25
17 359 درآمدی بر دکترین سینما (16) 01:27:59
18 381 درآمدی بر دکترین سینما (17) 02:26:48
19 398 ریخت‌شناسی (1) - هفت 01:17:49
20 399 ریخت‌شناسی (2) - هجرت 03:18:30 سفر سنگ (1356)
21 406 هنر افسرده 01:25:24
22 411 دکترین ابراهیم‌(ع) و اسماعیل(ع) 01:10:38
23 414 دکترین یونس(ع) 01:49:59
Pinocchio (1940) Inception (2010)
24 418 ریخت‌شناسی (3) - سینمای مخاطب (1) 01:55:07
25 422 سینمای لیبرال 03:16:17
Liberal Arts (2012)
26 428 مایه‌شناسی (3)‌‌ـ رؤیای ‌آمریکایی (1) 01:35:58
27 744 تلفیق ریخت و مایه
27 430 مایه‌شناسی (4) - دیرین‌گونه‌ها (3) 02:00:29
28 432 مایه‌شناسی (5) - دیرین‌گونه‌ها (4) 01:50:14
(2009) Year One (1965) The Pink Panther- Sink Pink
29 433 رویای آمریکایی (2) - بازگشت ناجی (1) 03:56:48
Superman Returns (2006)
30 437 رویای آمریکایی (3) - آنان که ناجی به دنیا آمدند 03:02:15
Superman (1978), Zorro Spiderman
31 444 مایه‌شناسی (6) - دنیای زیبا 01:27:23
Inception (2010) The Elegant Universe (2003)- Part 3: Welcome To The 11th Dimension
32 462 ریخت‌شناسی (4) - سینمای مخاطب (2) 02:26:05 خداحافظ رفيق (1382)
33 466 آموزش تراز 02:32:31
34 476 رویای آمریکایی (4) 02:57:38
The Prince and the Pauper (2000)
35 479 خنیای مخاطب (1) 01:46:49
36 481 خنیای مخاطب (2) 01:17:55
37 484 رویای آمریکایی (5) - تمدن جنگلی
Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
38 542 دیرین‌گونه‌ها (4)
39 609 ریخت‌شناسی (5) - سینمای مخاطب (3) 02:18:21 تابلو‌های نقاشی «آسمان عشق» اثر عبدالحمید قدیریان
40 615 ریخت‌شناسی (6) - چهل
40 962 دیرین‌گونه‌ی هبوط فستیوال کَن 2022
41 257 گزارش یک جشنواره 01:57:01
41 967 مایه‌شناسی (7)‌‌ ـ سینمای امید
Its A Wonderfull Life (1946) ارائه‌ی مهدی انصاری
42 320 سینمای فلسفی و فلسفه‌ی سینما 01:29:38
43 301 پیش به سوی 2012 حشاشین! 02:09:27
* مباحث ادامه دارد.موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل سینمای استراتژیک 2 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 146 سینمای استراتژیک (1) 01:58:38
Universal Soldier (1992), Golden Eye (1995)
2 147 بررسی‌ سریال ‌لاست 01:22:35
Lost (Series 2004–2010)
10 149 سریال 24 (1) 00:48:23
24 (Series 2001–2010)
11 150 سریال 24 (2) 01:14:17
24 (Series 2001–2010)
12 154 سریال 24 (3) - فصل یکم 02:24:01
24 (Series 2001–2010)
13 156 سریال 24 (4) - فصل دوم (1) - جهان در خطر - کمیسیون منع اشاعه‌ی WMD در کنگره آمریکا 01:17:24
24 (Series 2001–2010)
14 158 سریال 24 (5) - فصل دوم (2) 02:04:58
24 (Series 2001–2010)
15 160 سریال 24 (6) - فصل سوم 01:42:46
24 (Series 2001–2010)
16 162 سریال 24 (7) - فصل چهارم 04:16:03
24 (Series 2001–2010)
17 164 سریال 24 (8) - فصل پنجم 02:00:47
24 (Series 2001–2010)
18 166 سریال 24 (9) - فصل ششم 02:34:15
24 (Series 2001–2010)
20 152 شکست پروژه‌ی DDR در آمریکا 02:21:52
Home of the Brave (2006)
21 153 درآمدی بر فیلم ملک سلیمان نبی (ع) 02:57:10 ملك سليمان نبي (1387)
22 168 عملیات روانی در قدرت نرم 02:40:24
Waltz with Bashir (2008)
23 170 سریال فرار از زندان - فصل یکم 02:13:44
The Great Escape (1963), Papillon (1973), 300 (2006) Prison Break: Season 1
25 183 بازتاب قدرت نرم در سریال Alias 01:37:33
Alias (Series 2001–2006)
26 192 زیرساخت قدرت نرم (2) - تئاتر استراتژیک 00:58:55
Sun Tzu, The Art of war
* مباحث ادامه دارد.موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
قدرریزی دکترینال و طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل دامنه قدرریزی فقهی 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 752 دامنه‌ی قدرریزی فقهی (1) - تمنا برای وسع
2 754 دامنه‌ی قدرریزی فقهی (2) - توسعه و Development
3 755 دامنه‌ی قدرریزی فقهی (3) - قدر حیات و روند کمال
* مباحث ادامه دارد.موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
قدرریزی دکترینال و طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل دامنه‌ دکترینولوژی انقلاب اسلامی 1 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 69 جامعه‌ی سعیده 01:10:39
2 528 ابر دکترین انقلاب اسلامی 01:51:34
3 529 دکترین کبیر انقلاب اسلامی 01:15:35
4 530 دکترین ملی - دکترین بزرگ 01:17:40
5 531 دکترین سعادت - دکترین امنیت 01:08:00
6 533 دکترین صیرورت و تعالی 01:28:00
7 534 دکترین منفعت و فلاح 01:09:02
11 537 دامنه‌ی پویا در نظام‌ها 01:19:30
12 559 دکترین حالت 01:12:22
13 563 دکترین حالت ملی 00:56:15
14 140 دکترین ادب (1) 01:27:14
15 141 دکترین ادب (2) 01:35:21
17 739 دکترین سلامت ـ شفافیت ترخیص (1396) مهدی انصاری- بوذرجمهری
18 308 دکترین ملی بیع جمهوری اسلامی در افق 1414 01:22:49
19 340 دکترین ملی حساب‌داری جمهوری اسلامی در افق 1414 01:18:10
* مباحث ادامه دارد.موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل علوم اقتدار‌آفرین 2 واحد
هدف

 • آشنایی با دانش دکترینولوژی: قاعده القواعد (اهمیت و ضرورت)
 • آشنایی با علوم اقتدارآفرین: تبیین نسبت دانش و قدرت
 • آشنایی با علم مبارزه
 • آشنایی با روند دوره‌ی کلبه‌ی کرامت 


ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 2 درآمدی بر دکترینولوژی (1) 01:04:43
3 321 درآمدی بر دکترینولوژی (3) - کلبه در راه (1) 01:18:07
4 362 علوم اقتدارآفرین (1) 01:36:16
5 366 علوم اقتدارآفرین (2) 01:33:58
6 367 علوم اقتدارآفرین (3) 01:26:46
7 370 علوم اقتدارآفرین (4) 01:29:18
8 374 علوم اقتدارآفرین (5) - علم مبارزه‌ی مارکسیسم 01:45:52
10 376 علوم اقتدارآفرین (6) - علم مبارزه‌ی اسلام 01:29:55
11 378 علوم اقتدارآفرین (7) - علم مبارزه‌ی لیبرالیسم 02:00:49
12 445 درآمدی بر دکترینولوژی (4) - کلبه در راه (2) 01:57:37
13 471 علوم اقتدارآفرین (10) - نقشه‌ی دکترینولوژی 02:26:15
14 501 درآمدی بر دکترینولوژی (5) - کلبه در راه (3) 01:42:26
15 575 علوم اقتدارآفرین (8) - علم مبارزه‌ی صهیونیسم 01:50:13
16 580 علوم اقتدارآفرین (9) - علم مبارزه‌ی وهابیسم 02:46:12
17 583 درآمدی بر دکترینولوژی (6) - کلبه در راه (4) - برنامه‌ی افق 1404 کلبه
18 721 درآمدی بر دکترینولوژی (7) - کلبه در راه (5)
* مباحث ادامه دارد.موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل کلبه‌سازی 2 واحد
هدف

 • آشنایی اندیشه‌ورزان با کلبه‌سازی
 • شناخت نظام خانواده
 • آشنایی با پنجره عمر
 • آشنایی با جامعه «رحم» پایه
 • آشنایی با وزارت بیت (خانواده - کلبه)
 • آشنایی با آینده‌ی خانواده (بیت تراز)


ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 33 جامعه‌ی رحمی (1) 01:25:03
2 76 جهان خانواده 00:57:56
3 78 جهان جنین 01:19:06
4 80 جهان کودک 01:20:07
5 82 جهان نوجوان 01:09:22
6 84 جهان جوان 01:11:05
7 86 جهان ازدواج 01:23:08
8 88 جهان میان‌سال 01:00:10
9 90 جهان پیر 01:17:45
10 92 جهان کهن‌سال 01:03:23
11 94 وزارت خانواده 00:57:19
12 96 کلبه‌ی مشاهیر 01:44:10
13 198 روی‌کرد کلبه‌مدار 01:12:03
14 283 جامعه‌ی رحمی (2) 01:49:16 کوسه ها
15 387 بیت تراز 01:02:24
16 612 خانه‌ی عصمت فریاد زیر آب (1356)
* مباحث ادامه دارد.موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل شورش علیه طمع 0 واحد
هدف

 • آشنایی اندیشه‌ورزان دکترینولوژی با مباحث تطبیقی:
  • فلسفه اقتصاد - حکمت بیع - کدآمایی
  • الگوهای معیشت غربی، اسلامی و ایرانی
  • تفکر استراتژیک اقتصادی
  • دکترین‌های تطبیقی اقتصادی 


ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
87 796 ارث مستضعفین
88 797 افول دلار
89 798 بازار کرامت (1)
90 799 بازار کرامت (2)
91 800 جنبش مقاومت مالی (وقتی که هنوز FATF نبود)
92 863 بنیادگرایی بازار
94 1011 گاوِ نَری که از خدا هم بیش‌تر پول داشت‌‌
The Big Bull (2021)
* مباحث ادامه دارد.موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
شورش علیه طمع
سرفصل انقلاب‌های اکونومی 2 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 594 من اقتصادم! اقتصاد حباب 02:25:00
2 596 خوف؛ دغدغه‌ی رفع مخاطره
3 598 از تأمین اجتماعی تا مدیریت مشاع ریسک
4 599 تراز منفی صادرات و واردات انقلاب 01:00:54
The Rainmaker (1997)
5 600 در آرواره‌های کوسه‌های آب آلوده 02:37:00
The Rainmaker (1997)
6 601 دموکراسی تملک املاک (2)
7 602 دموکراسی تملک املاک (2)
8 604 دموکراسی تملک املاک (3)
9 606 کابوس آمریکایی
10 607 انقلاب های اکونومی (12)
11 611 کارگزاران امپریالیسم بانکی و جنایت‌کاران اقتصادی فرياد زير آب (1356)
12 614 پول‌سازی با فرمول اختیار در جعبه سیاه
13 616 چی‌مریکا
14 618 داروینیسم مالی (1) (از انقلاب تا تطور) 01:46:00
15 620 داروینیسم مالی (2) (از انقلاب تا تطور) 01:56:00
National Geographic- Colliding Continents (2006)
16 622 فلسفه‌ی پول و دکترین قیمت
The Deer Hunter (1978)
18 627 سواد مالی
19 628 پارادایم جدایی اقتصاد از دین
The Big Short (2015)
20 629 سینرژی انقلاب‌های اکونومی
(2015) The Big Short
24 797 افول دلار
* مباحث ادامه دارد.موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
شورش علیه طمع
سرفصل جنگ ارزی 2 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 591 مقدمات جنگ ارزی نوین
2 592 عصر جنگ آربیتراژی
3 584 جنگ جهانی بشر با خدا (1) 01:58:38
4 585 جنگ جهانی بشر با خدا (2) 01:24:35
5 586 جنگ جهانی بشر با خدا (3) 01:53:07
6 587 راستی‌آزمایی ادعای ریکاردز 1:48:36
7 589 از روسیه با نفرت 02:26:59
Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
8 590 جنگ ارزی GDP پایه
9 630 جنگ جهانی ارزی یکم قرن بیستم (1)
The Fabric of the Cosmos: The Illusion of Time (2011)
10 633 جنگ جهانی ارزی یکم قرن بیستم (2) 01:53:03
11 636 جنگ جهانی ارزی دوم قرن بیستم (1) - دیکتاتوری دلار
12 637 جنگ جهانی ارزی دوم قرن بیستم (2) - عصر امپراتوری دلار
13 639 جنگ جهانی ارزی دوم قرن بیستم (3) - دکترین نیکسون-کیسینجر
14 642 جنگ جهانی ارزی دوم قرن بیستم (4) - آغاز عصر دیکتاتوری دلار
15 646 جنگ جهانی ارزی سوم (1) - رؤیای چینی (1) 01:34:00
16 658 جنگ جهانی ارزی سوم (2) - رؤیای چینی (2) 01:46:00 کلیپ سخنرانی جیمز ریکاردز در اندیشکده کارنگی
17 675 جنگ جهانی ارزی سوم (3) - رؤیای چینی (3) کتاب «جنگ ارزی» جیمز ریکاردز
18 677 جنگ جهانی ارزی سوم (4) - پول داغ جنگ هر سه جبهه (1) کتاب «جنگ ارزی» جیمز ریکاردز
18 800 جنبش مقاومت مالی (وقتی که هنوز FATF نبود)
19 679 جنگ جهانی ارزی سوم (5) - پول داغ جنگ هر سه جبهه (2) کتاب «جنگ ارزی» جیمز ریکاردز
* مباحث ادامه دارد.موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
شورش علیه طمع
سرفصل انقلاب‌های بیع 1 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 360 برکت و انفاق 01:58:12
Heat (1995)
2 369 رزق و برکت 02:03:42
3 796 ارث مستضعفین
4 798 بازار کرامت (1)
5 391 مقاومت اقتصادی 02:23:38
6 799 بازار کرامت (2)
6 469 طراحی عملیات جنگ اقتصادی 02:37:56
7 482 دکترین بیعت 02:39:46
8 491 زکات 01:29:36
9 493 وزارت زکات (1) 02:20:35
10 496 وزارت زکات (2) 00:52:23
11 652 ابر انقلاب بهاء 01:06:00
12 672 مقابله با جادوی پولی و مالی
13 674 بیعت و اجرت (آقای ریال) كتاب جنگ ارزی جيمز ريكاردز
* مباحث ادامه دارد.موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل دامنه دکترینولوژی انقلاب اسلامی 0 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
13 781 دکترین فلاح ـ دکترین منفعت
13 790 پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی
14 782 دکترین قدرت ملی ـ دکترین رشد امت
* مباحث ادامه دارد.موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل جامعه‌سازی 4 واحد

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 11 مبانی طرح‌ریزی استراتژیک عالم غربی - دنیاسازی 01:06:55
2 12 مبانی طرح‌ریزی استراتژیک عالم اسلامی - عقباسازی 01:12:11
3 33 جامعه‌ی رحمی (1) 01:25:03
4 48 درآمدی بر جامعه‌سازی